Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami
 
Szukaj w serwisie:
 

Subskrypcja
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 
 
   

Inne hity firmy CaliVita International

 

 
 
 
  Zrób przysługę znajomym potrzebującym pomocy  
 
 
   

 

 

 

Odwiedź witrynę o Noni - SUPER

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne & hosting IHE

 
 
 

.

 SŁOWNIK - znaczenie nowych wyrazów w medycynie i żywieniu


Skażenia -> Rakotwórcze zanieczyszczenia wody

AQUARION to domowe źródło filtrowanej czystej a równocześnie korzystnie dla zdrowia wody zjonizowanej.

Picie alkalicznej wody jonizowanej, którą otrzymujemy z urządzenia oczyszczającego i jonizującego wodę - jest niezwykle istotnym i skutecznym sposobem na odfiltrowanie dioksyn oraz innych substancji chemicznych, mających negatywny wpływ na stan naszego zdrowia i środowiska. Więcej>>


AQUARION- urządzenie najnowszej generacji: jonizator i filtr 
do wody w jednym


Zanieczyszczenia fizykochemiczne wody

ZANIECZYSZCZENIA NIEORGANICZNE:

Antymon - Antymon jest metalem ciężkim, sklasyfikowanym przez Międzynarodową Agencję Badań na Rakiem IARC jako substancja potencjalnie rakotwórcza (grupa 2B*),

Arsen - Arsen jest metalem ciężkim mającym działanie rakotwórcze (grupa 1*).  Więcej>>

Azot amonowy - Azot amonowy pogarsza zapach i smak wody, utrudnia procesy odżelaziania, odmanganiania oraz dezynfekcję wody. Obecność azotu amonowego może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami bytowo gospodarczymi lub przemysłowymi. Azot amonowy w obecności tlenu stymuluje rozwój bakterii nitryfikacyjnych. Azot azotanowy - Obecność azotu azotanowego może świadczyć o występującym w przeszłości zanieczyszczeniu wody ściekami bytowo-gospodarczymi lub przemysłowymi lub spływami powierzchniowymi (np. nawozy sztuczne). Azot azotanowy umożliwia rozwój bakterii denitryfikacyjnych. Zarówno azotany, jak i azotyny mogą wywoływać methemoglobinemię oraz działać rakotwórczo.

Beryl - Beryl jest metalem ciężkim, sklasyfikowanym przez Międzynarodową Agencję Badań na Rakiem IARC jako substancja prawdopodobnie rakotwórcza (grupa 2A*),

Chlorki - Chlorki (Cl-) nadają wodzie niepożądany smak, w wyższych stężeniach powodują korozję, niszczą stan pasywny, co prowadzi do korozji wżerowej. Więcej>>

Chrom - Chrom jest metalem ciężkim mającym działanie rakotwórcze (grupa 1*). Podczas procesu dezynfekcji chlorem następuje przejście chromu trójwartościowego Cr+3 w znacznie bardziej toksyczny dla człowieka chrom sześciowartościowy Cr+6.

Cynk - Cynk jest jednym z mikroelementów korzystnych dla organizmu, ale jego źródłem powinno być pożywienie, a nie woda. Poza tym cynk powoduje nieprzyjemny smak oraz może tworzyć mazistą błonę na ścianach naczynia podczas gotowania wody.

Dwutlenek węgla - Dwutlenek węgla powoduje korozję.

Fluorki - Przy niewielkich stężeniach działają pozytywnie na organizm człowieka (np. uzębienie), ale przy wyższych stężeniach mogą powodować np. pojawienie się plan na uzębieni.

Fosfor - Obecność związków fosforu sugeruje zanieczyszczenie wody ściekami bytowo-gospodarczymi lub przemysłowymi lub spływami powierzchniowymi (np. nawozy sztuczne). Więcej>>

Glin - Glin u niektórych osób może powodować zmiany neurologiczne, poza tym powoduje barwę i może tworzyć osady.

Kadm - Kadm jest metalem ciężkim, sklasyfikowanym przez Międzynarodową Agencję Badań na Rakiem IARC jako substancja prawdopodobnie rakotwórcza (grupa 2A*). Więcej>>

Mangan - Mangan nadaje wodzie mętność, barwę i nieprzyjemny smak, zabarwia ubrania, może odkładać się na armaturze, w urządzeniach podłączonych do instalacji oraz w rurociągach, powodując ich zarastanie.

Miedź - Miedź jest jednym z mikroelementów koniecznych dla organizmu, jednak dostarczany powinien być raczej wraz z pożywieniem, a nie z wodą. Miedź pogarsza smak wody i powoduje plamienie ubrań. Ma działanie korozyjne.

Nikiel - Nikiel jest toksycznym metalem ciężkim. Duże dawki niklu (Ni) działają zabójczo na płód, powodują jego śmierć lub silne zniekształcenia. Statystycznie kobiety są bardziej wrażliwe na nikiel niż mężczyźni.

Ołów - Ołów jest metalem ciężkim sklasyfikowanym przez Międzynarodową Agencję Badań na Rakiem IARC jako substancja potencjalnie rakotwórcza (grupa 2B*). Ołów kumuluje się w organizmie człowieka. Jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet ciężarnych i małych dzieci. pH - Zbyt niskie lub zbyt wysokie pH powoduje korozję instalacji, oraz osłabienie działania środków dezynfekujących na występujące w wodzie mikroorganizmy. Więcej>>

Rtęć - Rtęć jest metalem ciężkim silnie trującym, ma też zdolność kumulowania się w organizmie. Więcej>>

Radionuklidy - Radionuklidy to zanieczyszczenia promieniotwórcze środowiska, powodujące promieniowanie alfa, beta lub gamma. Są to przede wszystkim izotopy następujących pierwiastków:
Rad - 226Ra, 228Ra,
Radon - 222Rn,
Uran - 238U, 235U, 234U,
Stront - 90St,
Cez - 137Cs,
Jod - 131I

Najczęściej w wodzie do picia występują:
 Stront - 90St - wywołuje dolegliwości kostne (martwica aseptyczna kości),
 Cez - 137Cs - uszkadza między innymi trzustkę i wątrobę.
 Jod - 131I - kumuluje się w tarczycy.
Poza tym, wszystkie izotopy promieniotwórcze zwiększają ryzyko zachorowania na raka.

Siarczany - Spożycie wody zawierającej dużą ilość siarczanów (SO4-2) ma działanie przeczyszczające. Jony siarczanowe są korozyjne, utrudniają tworzenie się warstw ochronnych. Siarkowodór - Siarkowodór jest toksyczny już w bardzo małych stężeniach, wywołuje bardzo silny nieprzyjemny zapach oraz pogarsza smak wody. Siarkowodór powoduje także korozję betonu i metali.

Twardość czyli związki wapnia Ca i magnezu Mg - Twardość wody nie stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka. Powoduje jednak osadzanie się nierozpuszczalnych związków wapnia Ca i magnezu Mg w urządzeniach mechanicznych (czajniki, pralki, ekspresy do kawy itp.). Poza tym w znacznym stopniu zwiększa zużycie mydła i proszku do prania ograniczając ich pienienie.

Żelazo - Żelazo należy do niezbędnych mikroelementów, jednak nie zaleca się, aby pierwiastek ten dostarczany był wraz z wodą. Żelazo nadaje wodzie mętność, barwę oraz niepożądany smak, może powodować plamienie ubrań oraz elementów instalacji. Poza tym, związki żelaza odkładają się na armaturze, w urządzeniach podłączonych do instalacji oraz w rurociągach, powodując ich zarastanie.

ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE:

NATURALNE:

Substancje wytwarzane przez Sinice i Promieniowce
Wytwarzane przez Sinice (Cyanophyta) i Promieniowce (Actinomycetes) związki organiczne (np. geosmina, metyloizoborneol, izopropylometoksypirazyny, izobutylometoksypirazyny) są toksyczne dla zdrowia ludzkiego.
Ponadto nadają wodzie nieprzyjemny stęchły smak i zapach.

Substancje hymusowe
- Substancje humusowe wypłukiwane są z gleby. Trafiając do wody powodują jej zabarwienie. Są bardzo trudno usuwalne, a w połączeniu z chlorem (podczas procesu dezynfekcji) dają często toksyczne produkty uboczne.

UBOCZNE PRODUKTY DEZYNFEKCJI:

Chlorobenzeny - Chlorobenzeny powstają podczas chlorowania wody (np. monochlorobenzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, trichlorobenzen, heksachlorobenzen). Mogą być rakotwórcze oraz powodować intensywny zapach wody.

Chlorofenole - Chlorofenole, m.in. 2-chlorofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4,6-trichlorofenol, pentachlorofenol, powstają w wyniku dezynfekcji chlorem wody zawierającej fenole. Nadają wodzie nieprzyjemny smak i zapach, a 2,4,6-trichlorofenol i pentachlorofenol są także szkodliwe dla organizmu ludzkiego, mają działanie rakotwórcze.

Formaldehyd - Formaldehyd powstaje jako produkt uboczny utleniania związków organicznych w procesie chlorowania lub ozonowania. Został sklasyfikowanym przez Międzynarodową Agencję Badań na Rakiem IARC jako substancja prawdopodobnie rakotwórcza (grupa 2A*). Więcej>>

Trihalometany - Trichalometany, m.in. chloroform, bromoform, dibromochlorometan, bromodichlorometan, są ubocznymi produktami chlorowania wody zawierającej związki humusowe lub inne związki organiczne. Wiele z nich ma działanie kancerogenne (rakotwórcze).

Inne związki organiczne chloru - Spośród innych ubocznych produktów chlorowania wymienić można np. halogenoacetonitryle, halogenoketony, kwasy halogenooctowe, chorek cjanu, chloropikryna. Wiele z nich może mieć działanie kancerogenne (rakotwórcze).  Więcej>>

Uboczne produkty ozonowania - Dezynfekcja ozonem jest znacznie bezpieczniejsza od dezynfekcji chlorem, jednak także w tym procesie powstają pewne produkty uboczne. Wymienić tu można m.in. alkanale, kwasy alkanokarboksylowe, kwas benzoesowy, alifatyczne związki karbonylowe, kwasy alkilobenzoesowe, 4 hydroksy 3 metoksyacetofenon, rozgałęziony oktadekanon, formaldehyd, , aldehyd octowy, bromoform, oraz związki niestabilne jak nadtlenki lub nienasycone aldehydy i eposydy, również prawdopodobnie nie obojętne dla zdrowia ludzkiego.

INNE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE:

Bromiany - Bromiany są związkami kancerogennymi, czyli zwiększają ryzyko zachorowania na raka

Chlorowane alkany i alkeny - Chlorowane alkany i alkeny (chloropochodne węglowodorów alifatycznch) są szeroko stosowane w przemyśle, dlatego mogą niekiedy pojawiać się w wodzie. Do tej grupy związków należą m.in.: tetrachlorek węgla, chlorek metylenu, dichlorometan, dichloroetan, dichloroeten, trichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,3-dichloropropen, 1,2 dibromo 3-chloropropan, chlorek winylu. Większość z tych substancji została sklasyfikowana przez Międzynarodową Agencję Badań na Ra kiem IARC jako substancje potencjalnie rakotwórcze (grupa 2B*).

Fenol - Fenol jest związkiem pogarszającym właściwości organoleptyczne wody (smak i zapach). Więcej>>

Pestycydy - Pestycydy są często stosowanymi środkami w rolnictwie i gospodarstwach domowych. Wiele z nich jest rakotwórczych, np. dibromek etylu EDB (grupa 2A*), aldryna, atrazyna, chlordan, dieldryna, heptachlor, chlordan, metoksychlor, DDT, heksachlorobenzen HCB, lindan, MCPA, 2.4D, DBCP, 1,3-dichloropropen (grupa 2B*). Więcej>>

Węglowodory aromatyczne - Węglowodory aromatyczne (m.in. benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen, styren) to związki organiczne w większości szkodliwe dla zdrowia. Np. benzen jest związkiem rakotwórczym (grupa 1*), styren - potencjalnie rakotwórczym (grupa 2B). Pogarszają także smak i zapach wody. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA - Wiele spośród wielopierścieniowe węglowodorów aromatycznych WWA ma działanie rakotwórcze. Najczęściej występującym jest benzoapiren.

------------------------------
*Klasyfikacja czynników rakotwórczych wg Międzynarodowej Aencji Badań nad Rakiem IARC:
rakotwórcze dla człowieka - grupa 1
prawdopodobnie rakotwórcze - grupa 2A
potencjalnie rakotwórcze - grupa 2B
nie klasyfikowane jako rakotwórcze - grupa 3
prawdopodobnie nie rakotwórcze - grupa 4
------------------------------


 • Podstawowa klasyfikacja polutantów działających niekorzystnie na organizm człowieka:

  SKAŻENIA SOLWENTAMI

  SKAŻENIA METALAMI

  MIKOTOKSYNY

  TOKSYNY FIZYCZNE

  TOKSYNY CHEMICZNE

  PIERWIASTKI CENNE DLA ZDROWIA I  ICH SZKODLIWE FORMY

  LEKI  FARMALOKOLGICZNE

  Skażenia <- TOKSYNY  FIZYCZNE

    Bibliografia

  *****************

  Wpisz się do bezpłatnej SUBskrypcji
  - zawiadomimy Cię o nowościach w naszym serwisie.

  Zobacz nasze opracowanie  NEWSLETTER na temat grzybów w organizmie   TUTAJ

  Jeśli masz problem - pomożemy Ci w jego rozwiązaniu
  napisz do nas - Kontakt

   


  OWOC BOGÓW - MANGOSTAN

   

  Wzmacnia organizm, wzbogaca go w bioenergię i niezbędne składniki, działa silnie przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo dzięki temu, iż jest najsilniejszym antyoksydantem znanym w przyrodzie. Mangostan to również pomoc w infekcjach

   więcej tutaj >>>


 • © Copyright 2003 by R&P Zarzyccy
  Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

     Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.