Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami

Subskrypcja
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 
 
   

Inne hity firmy CaliVita International

 

 
 
 
  Zrób przysługę znajomym potrzebującym pomocy  
 
 
 

Odwiedź witrynę o Noni - SUPER

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne & hosting IHE

 
 
 

.

 SŁOWNIK - znaczenie nowych wyrazów w medycynie i żywieniu


Skażenia -> TOKSYNY  CHEMICZNE

Arsen
Aceton, Acetat celulozy
Aspartam
Benzopireny
Chlorofluoropochodne CFC
Chlorek winylu
Cyjanid, cyjanowodór
DDT
Dwufenyle polichlorowane (PCB)
Formaldehyd
freon
Herbicydy
Kobalt
Kotyniny/nikotyna
Naftalina i Naftyloamina
Nitrozoaminy
Pestycydy
Polon
Red 2G, znanym również jako E128
Tal i jego związki
Tlenek węgla -  czad
URAN

Uretany


Inne rakotwórcze związki z papierosów: Amoniak, toluen>>
 


Arsen wchodzi w skład pestycydów. Przykładowo zabijając karaluchy dostępnymi środkami, zabijamy sami siebie. Naukowcy dokładnie przestudiowali mechanizm zatrucia arsenem. My natomiast spryskujemy nim trawniki i inne roślinki, wnosimy do domu na butach i wdychamy w dymie z papierosów jako czynni lub bierni (jeśli ktoś przy nas pali) palacze. Przeciętny papieros zawiera 0,2 miligrama tej śmiertelnej trucizny. To oznacza, że palacze rokrocznie wdychają na całym świecie milion kilogramów arsenu. Więcej>>


Acetat celulozy, obecnie stosowany w filtrach do papierosów daje podobne efekty jak polon>> . Z tego powodu wielu przeciwników papierosów domaga się zakazu stosowania filtrów. Stosowane filtry przynoszą oszczędności dla koncernów tytoniowych, a ludzie myślą, że palą zdrowiej - opinia publiczna jest uspokojona a palacza "rozgrzeszony". To samo dotyczy papierosów w wersji „light”. Ludzie, którzy przerzucają się na lżejsze papierosy, zazwyczaj bardziej się zaciągają lub po prostu palą więcej i częściej.


Aspartam


Początek filmu >>


Benzopireny - grupa organicznych związków chemicznych - policykliczne węglowodory aromatyczne o pięciu skondensowanych pierścieniach benzenowych, stanowiące 1,5% smoły pogazowej, występujące w dymie papierosowym. Dym ze 100 papierosów zawiera 16 μg tej substancji. Są związkami silnie rakotwórczymi.

Wzór sumaryczny: C20H12

Benzopireny posiadają kilka izomerów strukturalnych, w zależności od miejsca przyłączenia pierścienia benzenowego do pirenu.

Piren - organiczny związek chemiczny - policykliczny węglowodór aromatyczny zbudowany z czterech sprzężonych pierścieni benzenowych.

Piren jest w temperaturze pokojowej bezbarwną substancją krystaliczną. Powstaje w warunkach niekompletnego spalana węgla kamiennego. Piren znajduje się  na liście 40 rakotwórczych substancji zawartych w dymie z papierowsów. Otrzymuje się go zwykle przez wyodrębnianie z sadzy oraz zjadamy go w potrawach pieczonych na ogniem, w dymie oraz z grilla.
Piren jest słabo toksyczny, ale w większych dawkach ( pożywienie, papierosy, alkohole w tym m.in. whiski, piwo) atakuje nerki i wątrobę.

Pierścień benzenowy -  bezen. W temperaturze pokojowej benzen jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, ostrym zapachu. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, natomiast lepiej w rozpuszczalnikach organicznych. Sam jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wosków, tłuszczy, naftalenu i innych niepolarnych związków chemicznych.
W większych ilościach benzen jest toksyczny. LD50 (doustnie - szczur, ) wynosi 930 mg/kg, LC50 (inhalacja - szczur) – 10 000 ppm przez 7 h. Ma silne właściwości rakotwórcze. Po spożyciu powoduje podrażnienie śluzówki żołądka, mdłości i wymioty. Przy pochłonięciu większych ilości powoduje bóle głowy, drgawki i zgon. Więcej na temat benzenu tutaj>>


Chlorofluoropochodne węglowodorów (CFC) albo freon są czynnikami chłodzącymi w lodówkach  i klimatyzatorach.
Dr Hulda Regehr Clark posiada wstępne dane wskazujące na to, że CFC stymulują inne polutanty - włókno szklane, metale, PCB - do formowania nowotworu w organizmie, uniemożliwiając naturalnym procesom oczyszczania wydalanie ich z organizmu. Wg. dr Hulda Regehr Clark, wszyscy chorzy na raka wykazują w zaatakowanych organach obecność CFC. Czyni to z CFC "SUPERKARCYNOGEN" ( silną ekstra substancję powodująca rakowacenie komórek).
Czy Twoja klimatyzacja w samochodzie bądź z domu jest szczelna?
Czy z lodówki nie wycieka freon?
Taka sytuacja może wydarzyć się tylko w przypadku awarii któregoś z tych urządzeń.

Chlorek winylu (VCM, chloroetylen, chloroeten) to organiczny związek chemiczny stosowany głównie jako monomer do otrzymywania polichlorku winylu i kopolimerów.
W temperaturze 20°C jest bezbarwnym gazem, o przyjemnym słodkawym zapachu. Otrzymywany z etylenu i chloru w obecności tlenu (powietrza) - tzw. utleniające chlorowanie; lub z acetylenu i etylenu w obecności chloru (zbilansowane chlorowanie mieszaniny etylenu i acetylenu). Chlorek winylu to substancja skrajnie łatwo palna, karcynogenna. Może powodować raka. Więcej>>

Cyjanidpalacze wdychają rokrocznie około miliona kilogramów. Cyjanowodów był stosowany w komorach gazowych.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2020 roku tytoń zabije 10 milionów ludzi rocznie, z tego jedną trzecią w Chinach. W XX wieku papierosy zabiły około 100 milionów ludzi, a jeśli sytuacja się dramatycznie nie zmieni, to w tym wieku zabiją prawie miliard ludzi.

DDT (dichlorodifenylotrichloroetan,dwufenylodwuchlorotrójchloroetan), pełna nazwa techniczna 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenyl)etan), znany pod nazwą handlową Azotox, Ditox, Tritox, środek owadobójczy otrzymywany przez kondensację chloralu z chlorobenzenem w obecności stężonego kwasu siarkowego. Toksyczny dla owadów - wnikał w sposób kontaktowy przez przewód pokarmowy lub powłoki ciała i powodował zaburzenia pracy systemu nerwowego owadów. Okazało się jednak, że jest to bardzo trwały związek, w glebie ulega rozłożeniu dopiero po kilkunastu latach i ma zdolność kumulowania się we wszystkich organizmach żywych, także u ludzi. Wycofanie tego środka z użycia jest wyrazem zasady przezorności, gdyż do tej pory nie wiadomo w jaki sposób jego nagromadzenie w tkankach tłuszczowych wpływa na zdrowie ludzi. Objawy ostrego zatrucia DDT u ludzi: wzmożona pobudliwość, zaburzenia koordynacji ruchów, bóle głowy, wymioty i drgawki, zgon na skutek porażenia ośrodka oddechowego i obrzęku płuc. Szacuje się, że dawka śmiertelna DDT dla człowieka wynosi około kilkunastu gramów. Palacze wdychają go wraz z dymem papierosowym.

Dwufenyle polichlorowane (PCB) to oleiste związki o właściwościach elektrycznych (w kontakcie z organizmem mogą zaburzać naturalną bioenergię w komórkach). Pierwotnie były stosowane w transformatorach, jednak ponieważ były trudno biodegradalne, wycofano je z tego zastosowania. Dr Clark jednak znalazła związki te w większości firmowych mydeł i detergentów.

Formaldehyd służy do  utwardzania tworzyw piankowych; meble z tworzywa piankowego, deski rozdzielcze w samochodach, poduszki i materace, pisanki do uszczelniania okien itd. Śpiąc na piankowej poduszce, narażasz się na problemy z płucami. Z tych powierzchni formaldehyd odparowuje sie w przeciągu  2 lat. 

Prawie w każdym domowym środku czystości znajdują się składniki trujące. Każdy pestycyd, herbicyd i środek użyźniający glebę ma działanie toksyczne. Każdy płyn używany w samochodzie jest trujący. Wszystkie chemikalia w postaci farb, lakierów, emalii, smarów, wybielaczy i detergentów mogą wywołać chorobę, jeśli nawet niewielka ich ilość zostanie wchłonięta do organizmu.

Jeśli Twoja choroba nie ustępuje pomimo wielu terapii, leków farmakologicznych (chemia) i innych zabiegów, zastanów się poważnie nad oczyszczaniem organizmu i usunięciem z niego toksyn poprzez najlepsze naturalne suplementy odtruwające - OCEAN21, C 500 i Strong Bones. Przy dużym zatruciu toksynami warto dodać plastry odtruwające Detox Patch i wzmocnić proces oczyszczania. Systematyczne odtruwanie organizmu, to zasadniczy warunek odzyskania zdrowia. 

Pestycydy
Dyrektywa Unii Europejskiej 86/362/EWG dokładnie określa dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów w ziarnie zbóż. W Polsce dokument ten uzupełnia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.27.12.2000r. określające dopuszczalną zawartość substancji obcych w żywności i używkach.

Ostatnie 50 lat XX-wieku to dynamiczny rozwój produkcji rolniczej ściśle skorelowany z ilością i jakością wykorzystywanych w tym sektorze gospodarki środków ochrony roślin. Według badań Instytutu Ochrony Roślin/IOR/ na obecnym etapie rozwoju rolnictwa intensywna produkcja nie jest możliwa bez stosowania pestycydów.
Klasyczne rolnictwo zużywa znacznie mniej środków ochrony niż ogrodnictwo. Dlatego też, w typowych surowcach pochodzenia rolniczego wykorzystywanych w browarnictwie (jęczmień, pszenica, kukurydza, chmiel) wykrywalny poziom pozostałości środków ochrony roślin oscyluje wokół wartości 4-5% badanych prób i na tej podstawie należałoby sądzić, iż nie niesie on istotnego zagrożenia (Smoczyński 1996,Pieczonka 1989).

Kobalt - znany czynnik wpływający na powstawanie raka skóry i chorób serca. Odkrycia tego dokonano kilkadziesiąt lat temu, kiedy w jednym z miast Anglii doszło do niepokojącego wzrostu liczby osób z dolegliwościami serca. Śledztwo doprowadziło do jednego z lokalnych pabów ( do którego uczęszczali wszyscy chorzy), gdzie okazało się, że kobaltu dodawano do piwa, aby zwiększyć ilość piany!
Od tego momentu kobaltu nie można używać jako dodatku do produktów żywnościowych. Jednakże nie zabroniono jego stosowania w ogóle i w krótkim czasie powrócił pod postacią kostek zapachowych do toalety o kolorze niebieskim., płynów do mycia szyb o kolorze niebieskim, płyny do mycia naczyń, a nawet środków do płukania jamy ustnej. Jeśli zatem zauważysz jakiś produkt o niebieskim zabarwieniu -  trzymaj się od niego z daleka. Kobalt odkłada się w sercu i skórze -  osoby z rakiem skóry wykazują jego stężenie w dużych ilościach. Obecność kobaltu wraz z wieloma innymi składnikami chemicznymi oraz przy obecności pasożytów np. grzybów i nicieni  w tym włosienia krętego może być przyczyną takich chorób jak:  trądzik pokrywający plecy, twarz i klatkę piersiową. Należy przede wszystkim udrożnić podstawowe kanały oczyszczania jelito, wątroba i nerki stosując Nopalin/Green Care, OCEAN21/Polinesian NONI, Garlic Caps oraz AC Zymes/Acidophilum&Psylium wraz z dużymi dawkami naturalnej witaminy C 1000. Przy dużym zatruciu toksynami warto dodać plastry odtruwające Detox Patch i wzmocnić proces oczyszczania.
W celu likwidacji pasożytów po około miesiącu czasu do całej kuracji dodajemy ParaProteX>>

Więcej na temat metali ciężkich >>


     Kotyniny i nikotyna

Nikotyna to alkaloid roślinny, mający zarówno działanie pobudzające, jaki i hamujące w obrębie zwojów nerwowych. Zwiększa stężenie  katecholamin, glukozy, kortyzolu, wolnych kwasów tłuszczowych, wazopresyny, β-endorfin.

8 sierpnia 2006 szkoccy badacze ostrzegli, że maluchy cierpiące na częsty defekt genetyczny mogą być poważnie zagrożone przez efekty biernego palenia. Naukowcy z Dundee University odkryli, że młodzi ludzie ze wspomnianą wadą genetyczną, która występuje u ok. 50% populacji, z 2-krotnie większym prawdopodobieństwem zapadają na astmę, a w dłuższej perspektywie czasowej na potencjalnie śmiertelne choroby, np. bronchit (zapalenie oskrzeli) czy rozedmę.

Przytulanie się też może być biernym paleniem                           

Według amerykańskich badaczy, dzieci mogą absorbować nikotynę i inne związki zawarte w papierosach, po prostu przytulając się do swoich palących rodziców. Naukowcy odkryli również, że niemowlęta stają się ofiarami biernego palenia, dotykając mebli oraz innych domowych przedmiotów.

Papieros duży

Georg Matt, profesor na Uniwersytecie Stanowym San Diego, zobaczył, że do 90% nikotyny z dymu papierosowego przywiera do okolicznych powierzchni, a wstępne badania sugerują, iż związki chemiczne mogą być połykane, wdychane lub absorbowane przez skórę.
Studium 49 dzieci poniżej 13. miesiąca życia wykazało obecność kotyniny, metabolitu nikotyny, w ich moczu oraz włosach.

 kotyniny -  toksyczny metabolit nikotyny
źródło: Scotsman.com

Sposób na likwidacje uzależnienie od palenia!

Czy wiesz, że nikotyna zastępuje w organizmie miejsce cennej kseroniny?

Dr R.Heinicke doszukał się zależności pomiędzy kseroniną a uzależnieniem od nikotyny - twierdzi:
 „Każdy może zostać w przeciągu maksymalnie 3 dni wyleczony z tego nałogu na podstawie tych samych reakcji, co w przypadku odnawiania komórek w mózgu narkomana."

Jak w naszym organizmie działa nikotyna?

Nikotyna, dostająca się do organizmu poprzez wdychany dym (również przez dzieci i biernych palaczy). Nikotyna oddziałuje w mózgu na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak heroina czy kokaina. Nikotyna jest zatem narkotykiem.  Nikotyna bierze udział w procesie przemiany materii. Ze względu na jej podobieństwo z kseroniną, organizm myli ją i wykorzystuje w procesach biochemicznych. Pomimo swego podobieństwa, nikotyna działa nieco inaczej niż ważna dla zdrowia kseronina. Dochodzi do licznych przekłamań w sterowaniu procesami biochemicznymi. Narządy wewnętrzne przystosowane do kseroniny, zaczynają przestawiać się na środek zastępczy - nikotynę. Następują symptomy stresowe oraz inne, związek z paleniem wykazują zachorowania na nowotwory, zlokalizowane aż w 14 narządach (m.in. nerkach, pęcherzu moczowym, żołądku i jelicie grubym)  i powstaje nałóg.

Uzależnienie od nikotyny jest trudne do pokonania. Jest to reakcja neurobiologiczna, oficjalnie zaliczana do chorób. Nikotyna w sposób sztuczny pobudza uwalnianie substancji w mózgu, zaburzając równowagę chemiczną. Organizm musi się do tego przystosować. A kiedy już to uczyni, odwrócenie sytuacji nie jest łatwe. Badania wykazują, że większość palących usiłowała przerwać uzależnienie, ale objawy abstynencji ich przerosły.

Jak sobie radzić z uzależnieniem od nikotyny?

Jeśli regularnie do organizmu będziemy dostarczać większych ilości "prawdziwej" prokseroniny, ważne dla zdrowia i życia procesy zaczną znowu przebiegać prawidłowo. Ustanie nałóg i nie wystąpią symptomy odwykowe, które są niczym innym niż rozpaczliwym krzykiem organizmu o kseroninę. Ważne jest aby w fazie odwyku dostarczać do organizmu jak najwięcej prokseroniny, aby jak najbardziej zredukować symptomy odwykowe. Duże dawki prokseroniny są w stanie normalizować receptory w mózgu i przeciwdziałać depresji i skutkom odwyku. Oznacza to co najmniej trzy duże porcje soku na czczo (3 x po 30ml=90ml lub 3 x po 3 kaps.= 9 kapsułek dziennie) oraz pół godziny przed posiłkami w ciągu całego dnia, a co pewien czas dodatkowo należy dawać po kilka kropli na język. Wtedy małe ilości prokseroniny wchłaniane są od razu przez błony śluzowe. W ten sposób prokseronina z Polinesian Noni będzie w stanie w sposób efektywny pomóc w zwalczanie wielu nałogów.
Więcej informacji>>


Naftalina (naftalina, C10H8) - organiczny związek chemiczny, naftalen, naftalina chem. najprostszy węglowodór aromatyczny otrzymywany z frakcji smoły węglowej, ważny surowiec chem., środek przeciw molom. Występuje w smole węglowej (ok. 6%, skąd jest otrzymywany), ropie naftowej i olejkach eterycznych. Jest domieszką gazu świetlnego, zwiększającą jego siłę świecenia. Wchodzi w skład rakotwórczych substancji w papierosach. Jest stosowany do syntezy różnych chemikaliów, barwników ftaleinowych, indygo, środków owadobójczych (m.in. przeciw molom) i wybuchowych, rozpuszczalników, żywic syntetycznych i garbników.

Naftyloamina - jedna z amin aromatycznych, która występuje w dwóch różnych odmianach izomerycznych: 1-aminonaftalen oraz 2-aminonaftalen. To substancja rakotwórcza wchodząca w skład dymu z papierosów.


Nitrozoaminy

Nitrozoaminy podobnie jak nitrozoamidy należą do grupy związków N-nitrozowych o wzorze ogólnym ;
R1
N-N0
R2
Symbolem R1 oznaczono grupy alkilowe i arylowe, natomiast R2 grupę acylową.
Prekursorami nitrozoamin są liczne związki charakteryzujące się obecnością grupy aminowej ulegającej nitrozowaniu oraz azotyny i azotany jak również mono- dwu- i trójmetyloamina lub też aminy II i III-rzędowe powstające w żywności pod wpływem mikroflory, enzymów lub obróbki cieplnej a nawet pozostałości niektórych pestycydów.

Czy wiesz, że...
  nikotyna u aktywnych i biernych (np. też u dzieci)  palaczy  z papierosów podczas spalania produkuje rakotwórcze nitrozaminy?

Do najczęściej występujących nitrozoamin należą:

-  nitrozodimetyloami-na (powstająca z glicyny i waliny) znana jako DMNA ( w piwie jej prekursorem może być sarkozyna-N-metyloglicyna);

- nitrozodietyloamina;
- nitrozometyloetlo-amina (powstająca z alaniny) a oznaczana jako DENA;
- nitrozodipropyloamina jako DPNA,
- nitrozopiperydyna jako NPIP,
- nitrozopirolidyna jako NPYP powstająca z praliny,
 
 (Siemiński 2001).


Szczególnie niebezpieczną formą N-nitrozoamin, którym dowiedziono działanie karcinogenne są heterocykliczne nitozoaminy (HCA) mogące występować wszędzie tam gdzie następuje termiczna obróbka produktów zawierających białka ( w piwie ich prekursorem może być granina-3 (N,N-dwumetyloaminoindol).
Znaczna większość przebadanych nitrozwiązków wykazuje właściwości rakotwórcze niezależnie od drogi jaką zostały wprowadzone do organizmu. Najliczniejszą grupę tego typu przypadków odnotowuje się w badaniach z wy-korzystaniem zwierząt doświadczalnych/szczur/ dla takich organów jak ; prze-łyk, wątroba, układ oddechowy, żołądek, nerki, embriotoksyczność (Gerting 1996, Sikorski 2001, Siemiński 2001).

Liczne związki N-nitrozowe charakteryzują się również właściwościami mutagennymi co potwierdziły badania na muszce owocowej, ziarnach pszenicy, fibroplastach ludzkich i drożdżach.
Najważniejszymi źródłami N-nitrozoamin jako NDMA w diecie człowieka są ; 0,4 -440µg/kg bekon smażony, wędzonki mięsne, wędzone ryby, 10-21µg/kg wino i 0,1-0,5µg/kg piwo (Domański 2002).

Według Siemińskiego (2001) około 64% spożywanych N-nitrozoamin przez Niemców pijących statystycznie powyżej 150 litrów piwa na osobę /ok pochodzi właśnie z tego źródła.

Minione 10-lecie przyczyniło się znacznie do zmniejszenia zawartości
N-nitrozoamin w piwie w wyniku wyeliminowania suszenia słodu bezpośrednio spalinami /suszarnie typu Mügera/. W pełni zasadny postęp odnotowano w wyniku licznych zaleceń (FAO/WHO) jakie zaczęto rozumieć i respektować w ostatnich latach ograniczając zawartość azotynów i azotanów oraz innych prekursorów nitrozoamin zarówno w środowisku naturalnym jak i procesach technologicznych (Sikorski 2001,Gerting 1996).
 

Opracowano na podstawie fragmentów: "ASPEKTY ZDROWOTNE SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PIWIE ORAZ RYZYKO ICH WYSTĘPOWANIA"
-  JANUSZ PACH, PIOTR ANTKIEWICZ, ALEKSANDER POREDA

Jedną z czterech trucizn, którą daje nam „najlepszy słodzik świata” - aspartam jest  DWUKETOPIPERAZYNA (DKP). Nie jest to składnik Aspartamu, ale uboczny produkt jego metabolizmu. DKP powstaje w płynach zawierających aspartam w czasie przedłużonego magazynowania. Podczas nitrozowania w jelicie, DKP daje związek, który jest podobny do N-nitrozomocznika, związku chemicznego o silnym działaniu, powodującego guzy mózgu.
N-Nitrozomocznik i wszystkie n-nitrozoaminy to niezwykłe trucizny, które są tak samo pewne jak cyjanek potasu czy currara, lecz działają mniej gwałtownie i spektakularnie. Przy odpowiedniej dawce, nieuchronnie i w dość krótkim czasie, prowadzą do powstania raka i śmierci ofiary.

 

Ciekawostka
Czy wiesz, że znany powszechnie lek na serce - nitrogliceryna zbudowany jest w oparciu o nitrozoaminy i jest bomba wolnorodnikową stąd nie powinien byc stosowany w nadmiarze?

Nitrozoaminy dają dodatkową “korzyść”: Po wywołaniu nowotworu mogą zostać wydalone z organizmu zanim ofiara umrze i zbrodnia może być doskonała!

dimetylonitrozoaminy (DMN) - związek wykorzystywany w przemyśle chemicznym. To silna substancja rakotwórcza. Zobacz tez nitrozoaminy>>


Polon (Po, łac. polonium) to radioaktywny metal ciężki.
Polon  - pierwiastek chemiczny z grupy metaloidów bloku p w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Polski. Pierwiastek ten został odkryty w 1898 r. przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie - w tym samym roku co rad.

Polon występuje w skorupie ziemskiej w śladowych ilościach w rudach uranu. Najtrwalszym, naturalnie występującym izotopem jest izotop 210, który ma czas połowicznego rozpadu 138 dni polon 210. Polon występuje naturalnie w złożach rud uranu, jako tlenek. Czysty polon jest silnie radioaktywnym, srebrzystoszarym metalem. Polon wprowadzony do organizmu jest silnie toksyczny. Względnie najtrwalszy jest izotop polon 209. Okres jego połowicznego rozpadu to aż 105 lat!  Nie występuje on jednak naturalnie -został otrzymany w wyniku sztucznej syntezy jądrowej poprzez bombardowanie bizmutu neutronami.

Duże stężenie polonu 210 stwierdzono w organizmie rosyjskiego polityka Aleksandra Litwinienko, otrutego w listopadzie 2006 roku w Londynie.

Obecnie jest czasami stosowany jako wygodne, wysokowydajne źródło cząstek alfa. Promieniowanie alfa jest bardzo silnie pochłaniane. Nawet kilka centymetrów powietrza stanowi całkowitą osłonę przed tym promieniowaniem. Podobnie kartka papieru, albo naskórek pochłania całkowicie promienie alfa. Jednak w przypadku pokarmów lub wdychanego powietrza promieniowanie alfa może być zabójcze. Kiedy już radioaktywny materiał znajdzie się w ciele człowieka wytwarzane przez niego cząstki alfa bardzo silnie jonizują tkanki. Prowadzi to do poważnych uszkodzeń i choroby popromiennej. Osoba, która zetknęła się z materiałem wytwarzającym promieniowanie alfa (np. aktywni i bierni palacze lub palacze w piecach hutnicznych lub grzewczych), powinna poddać się dekontaminacji.

===

Historyk nauki, Robert Proctor, zwraca uwagę na to, że większość ludzi styka się z tą trucizną na co dzień, gdyż jest on składnikiem dymu papierosowego.
Co więcej, przemysł tytoniowy ma od dawna tego pełną świadomość.
Robert Proctor jest profesorem Uniwersytetu Stanforda w Palo Alto i często zeznaje w procesach sądowych przeciwko wielkim koncernom tytoniowym.

Naukowcy przez długi czas spierali się, czy radioaktywność dymu papierosowego pochodzi od opadów radioaktywnych, osadzających się na liściach tytoniu, czy też jest pobierana przez rośliny w sposób naturalny, z podłoża. Bardziej prawdopodobna wydaje się ta druga teza. Poprzez korzenie rośliny pobierają z gleby produkty rozpadu uranu. Na początku jest to radioaktywny ołów, który ulega rozpadowi na polon 210, będący najistotniejszym izotopem promieniotwórczym, zawartym w dymie papierosowym. 

Dawka polonu zawarta w jednym papierosie jest niewielka – ok. 1,5 milibekerela w jednym papierosie. Z każdym wypalonym papierosem człowiek przyjmuje zatem tyle atomów polonu, że przeciętnie co 11 minut jeden z nich ulega rozpadowi. Dlatego, trudno jest powiedzieć, jaką rolę odgrywa polon 210 przy powstawaniu chorób nowotworowych. W każdym razie, izotop ten należy do najsilniejszych źródeł promieniowania alfa i jest najbardziej zabójczą formą promieniowania, którą człowiek wdycha. Czas połowicznego rozpadu polonu wynosi 138 dni, a więc – przy porównaniu tych samych dawek ilościowych - jest kilka tysięcy razy bardziej promieniotwórczy niż rad, uran czy pluton. Źródła promieniowania alfa przytwierdzają się do tkanki płuc i napromieniowują przez dziesięciolecia okoliczne tkanki. Stąd też górnicy, pracujący w kopalniach uranu, dostają raka płuc. Wdychają izotopy radonu, które mutują komórki pęcherzyków płucnych. Nikt nie wie, ile zmian genetycznych potrzeba, by wywołać raka płuc, ale promieniowanie może na pewno dokończyć ten proces. Z badań na gryzoniach, którym podawano polon do wdychania, wynika, że nawet same izotopy mogą doprowadzić do wystąpienia raka płuc.

Robert Proctor twierdzi, iż w tajnych archiwach koncernów tytoniowych można znaleźć zapiski już z lat 50. o dyskusjach nad promieniotwórczym zagrożeniem, płynącym z dumy papierosowego. Wtedy najbardziej dyskutowano o radioaktywnym potasie. Ale do przełomu doszło w 1964 roku, kiedy Edward Radford i Wilma Hunt z Uniwersytetu Harvarda opublikowali szczegółowe pomiary, dotyczące promieniotwórczego polonu zawartego w dymie papierosowym.

Czasopismo „Science” opublikowało tę informację dwa tygodnie po ukazaniu się raportu Ministerstwa Zdrowia, który potwierdził, że palenie tytoniu wywołuje raka płuc. Wielu naukowców było wtedy zdania, że przyczyną, dla której palenie papierosów jest zabójcze dla człowieka, była radioaktywność. Naukowcy z koncernów tytoniowych zaczęli wtedy przeprowadzać tajne badań, które miałyby sprawdzić, ile polonu jest w tytoniu i czy bogate w uran nawozy sztuczne mogą być za to odpowiedzialne.

Robert Proctor uważa, iż firmy tytoniowe od dawna wiedzą o tym, ale to nie wszystko. W tajnych archiwach koncernów tytoniowych znajdują się setki raportów badawczych, dotyczących polonu. Z innych dokumentów można się dowiedzieć, czy specjalne filtry mogłyby wyeliminować polon. Były to frustrujące badania, gdyż tak naprawdę bardzo trudno jest usunąć z dymu papierosowego truciznę bez konieczności zastąpienia jej inną. Gdy się usunie smołę, człowiek wdycha więcej nikotyny, która podczas spalania produkuje rakotwórcze nitrozaminy>>.

Papierosy z filtrami i mniejszą zawartością nikotyny to mit!

Robert Proctor tłumaczy, że filtr to jest mit. Nie ma czegoś takiego jak czysty dym. To tylko sposób uspokajania opinii publicznej, chociaż koncerny papierosowe od ponad trzydziestu lat wiedzą, że działanie samego tytoniu jako filtra daje podobne efekty, jak acetat celulozy, obecnie stosowany w filtrach.

Z tego powodu wielu przeciwników papierosów domaga się zakazu stosowania filtrów. Filtry przynoszą oszczędności dla koncernów tytoniowych, a ludzie myślą, że palą zdrowiej. To samo dotyczy papierosów w wersji „light”. Ludzie, którzy przerzucają się na lżejsze papierosy, zazwyczaj bardziej się zaciągają lub po prostu palą więcej i częściej.

W dymie papierosowym jest ich kilkadziesiąt. Do najważniejszych należą: arsen, benzopiren, nitrozaminy i diabelska mieszanka z policyklicznych węglowodorów aromatycznych, aldehydów, fenolu itd.
Smoła i nikotyna to najsilniejsze trucizny.

Przeciętny papieros zawiera około 10 miligramów smoły. Każdego roku pali się 5,7 miliardów papierosów – z takiej ilości można by utworzyć łańcuch biegnący z Ziemi do Słońca i z powrotem z objazdem przez Mars!
To znaczy, że palacze spalają co roku około 57 milionów kilogramów smoły. To zaś wystarczy, by napełnić po brzegi 5700 wagonów, każdy dziesięcioma tonami smoły. 
Weźmy arsen – przeciętny papieros zawiera 0,2 miligrama tej śmiertelnej trucizny. To oznacza, że palacze rokrocznie wdychają na całym świecie milion kilogramów arsenu. To samo dotyczy cyjanidu, którego palacze wdychają rokrocznie też około miliona kilogramów. Dlatego, nikogo nie dziwi, że w skali światowej palenie jest najczęstszą przyczyną śmierci, której dałoby się uniknąć.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2020 roku tytoń zabije 10 milionów ludzi rocznie, z tego jedną trzecią w Chinach. W XX wieku papierosy zabiły około 100 milionów ludzi, a jeśli sytuacja się dramatycznie nie zmieni, to w tym wieku zabiją prawie miliard ludzi.

Robert Proctor zeznawał jako ekspert w kilku procesach przeciw koncernom tytoniowym. Czy wiesz, jakich pomysłowych metod ludzie używają, żeby ukryć tego rodzaju informacje?

Robert Proctor opowiada: "O wiele bardziej pomysłowych, niż może nam się wydawać. Jestem wzywany jako ekspert, który ma stwierdzić, kto, co i kiedy wiedział. Wydaję więc ekspertyzę, kiedy określone zagrożenie, związane z paleniem tytoniu, zostało odkryte w kręgach naukowych, a kiedy w laickich. Koncerny tytoniowe zazwyczaj wygrywają większość procesów. Ich prawnicy twierdzą, że „każdy dobrze wie”, że palenie jest szkodliwe i dlatego palacze są sami sobie winni. Palacze byli zaś „wystarczająco ostrzegani. Nie wydaje się to jednak aż takie oczywiste. Jeszcze dziś to, że papierosy zawierają substancje promieniotwórcze, nie jest wcale powszechnie wiadome. Podobnie ludzie nie wiedzą, jakie jeszcze inne śmieci znajdują się w tytoniu, oraz co mogą one powodować. Ilu ludzie wie na przykład, że palenie może wywołać raka pęcherza moczowego i raka piersi?

Ile osób wie, że papierosy są jedną z najważniejszych przyczyn utraty wzroku, i że filtry zostawiają w płucach plastyfikatory, używane do produkcji płytek PCV? Kto zdawał sobie sprawę z tego, że filtry marki Kent zawierały miliony włókien azbestu krokidolitowego, powodując ciężką chorobe płuc -  azbestozę?

Firmy tytoniowe ciągle tłumaczą się „ogólną wiedzą” palaczy, ale może powinniśmy się raczej skoncentrować na „ogólnej niewiedzy”. Przemysł papierosowy zawsze podważał realność tego pojęcia, lub domagał się większej ilości badań. Badania te mają zaś na celu tylko odwrócenie uwagi. My w Stanford badamy właśnie, jak wytwarza się niewiedzę. Jest to naprawdę sztuka – nazywamy ją agnotologią*.


Red 2G, znanym również jako E128

Rakotwórczy barwnik mięs
Valerie Elliott

Barwnik używany do nadawania koloru mięsu stosowanemu do wyrobu hamburgerów i kiełbasek może być rakotwórczy.

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority, EFSA) ogłosił niedawno, że nie może już określić bezpiecznej dziennej dawki dla konsumentów spożywających mięso z barwnikiem Red 2G, znanym również jako E128.

Zebranie zwołane przez Agencję Standardów Żywności miało za zadanie określić zakres stosowania tego typu dodatków w Wielkiej Brytanii. Jak twierdzą specjaliści od żywienia, mogą się one także znajdować w tanich dżemach.

Oczekuje się, że eksperci Komisji Europejskiej po otrzymaniu opinii EFSA podejmą decyzję o zawieszeniu stosowania barwnika.

Specjaliści zajmujący się przemysłem mięsnym sugerują z kolei, że barwnik ten był stosowany jedynie przez pojedynczych rzeźników i małe firmy produkcyjne, a sprzedawcy ci mogą nawet nie zadawać sobie sprawy z tego, jakie barwniki stosują. Bardzo możliwe, że raczej wchodzi on w skład mieszanki przypraw stosowanej przy wyrobie hamburgerów i kiełbas, a nie jest kupowany jako osobny dodatek. Jest on dodawany głównie do produktów z niższej półki, które zawierają mniej niż 100 procent mięsa.

Rzecznik prasowy Komisji Europejskiej powiedział, że badania wykazały, że barwnik był stosowany głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, jednak faktyczna skala jego użycia jest jeszcze nieznana. Rzecznik twierdzi, że użycie barwnika ograniczało się do kiełbasek śniadaniowych zawierających co najmniej 6 procent dodatków zbożowych i do hamburgerów o czteroprocentowej zawartości dodatków niewarzywnych i zbożowych.

Według niezależnego konsultanta bezpieczeństwa żywności, Malcolma Kane’a, te techniczne opisy mają jedynie na celu odciągnięcie uwagi opinii publicznej od faktycznego problemu, ponieważ dane te odnoszą się zasadniczo do wszystkich kiełbas i hamburgerów. Kane mówi, że E128 należy do barwników z rodziny ”azo”, wyizolowanych i powstałych na bazie modyfikacji asfaltu, które już przed wielu laty były podejrzewane o związek z nowotworami.


Wzywa on do zakazu stosowania tego barwnika. - Ten czerwony barwnik jest dodawany do mięsa po to, by dobrze wyglądało surowe. Surowe mięso naturalnie utlenia się przybierając kolor brązowawy, a dzięki barwnikowi wciąż wygląda świeżo. To chwyt handlowy - krańcowo nieetyczne zastosowanie barwnika w żywności, ponieważ nie podnosi walorów mięsa po jego ugotowaniu – wyjaśnia Kane.

Dodaje też, że sprzedawcy mięsa utrzymywali wcześniej, że stosowali dodatki syntetyczne wskutek niewystarczającej podaży barwników naturalnych. - Nie jest to już prawda. Istnieje całe mnóstwo stabilizowanych soków winogron czy wiśni, które mogą być stosowane w tym celu - tłumaczy.

Brytyjskie Stowarzyszenie Przetwórców Mięsa nie było w stanie określić, jak często używany jest barwnik. Także Narodowe Stowarzyszenie Sprzedawców Mięsa, które reprezentuje rzeźników niezależnych, nie umiało podać, jak często barwnik ten wchodzi w skład mieszanek przypraw.

Pełna naukowa opinia EFSA nie została jeszcze opublikowana, ekspertów zaniepokoił jednak fakt, że E128 jest przekształcany w anilinę w naszym organizmie. W badaniach eksperymentalnych u laboratoryjnych szczurów i myszy, którym wstrzykiwano anilinę, pojawiły się guzy nowotworowe.

Panel naukowy stwierdził, że nie można wykluczyć, że rakotwórczy potencjał aniliny wynika z uszkadzania przez nią materiału genetycznego komórki. Nie można zatem ustalić dawki aniliny, która mogłaby być uznaną za bezpieczną dla ludzi.

Naukowcy stwierdzili, że ”opierając się na podobieństwie metabolizmu u zwierząt i ludzi, nie można wykluczyć niebezpieczeństwa pojawienia się nowotworów u ludzi”. EFSA zniosła określoną wcześniej dopuszczalną dawkę dzienną barwnika, która wynosiła 0,1 mg na kilogram masy ciała konsumenta dziennie.

EFSA zbadała zastosowanie barwnika w jednej z części raportu dotyczącego dodatków do żywności, przygotowanego po skandalu wokół Sudanu I. Ten wywołujący raka dodatek – stosowany zwykle do barwienia rozpuszczalników, olei, wosków, paliw i past do butów – został wycofany z łańcucha żywnościowego. W lutym 2005 został on wykryty w sproszkowanym chili używanym do produkcji sosu Worcester – częstego dodatku do dań gotowych.

E128 jest zakazany w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Szwajcarii i Australii.

Źródło: The Times


Tal i jego związki

Tal i jego związki sa na Liście Prawa Dostępu Społeczeństwa do Informacji (Community Right to Know List).
THR: wyjątkowo toksyczny.
Śmiertelna dawka doustna dla człowieka wynosi 0,5-1 grama. Efekty kumulują się i przy wielokrotnym wchłanianiu zatrucie występuje przy niższych stężeniach. Działa głównie na układ nerwowy, skórę i układ sercowo-naczyniowy.

Obwodowy układ nerwowy może być poważnie naruszony przez wtórne obumieranie najdłuższych włókien motorycznych i czuciowych.

Organy płciowe oraz płód są bardzo podatne na zatrucie. Tal używany jest jako eksperymentalny teratogen -  wywołuje doświadczalne defekty płody.

Wszyscy przetestowani pacjenci na wózkach inwalidzkich przez biochemika dr H.R.Clark, wykazywali obecność talu w organizmie!

Ostre zatrucie zdarzyło się po spożyciu środka depilującego zawierającego tal i przypadkowym bądź celowym spożyciu trutki na szczury. Stosowanie talu jako trutka na szczury zostało zakazane w latach 70-siatych.
Zatrucie takie objawia się spuchnięciem stóp i nóg, bólem stawów, wymiotami, bezsennością, drętwieniem rąk i stóp, zaburzeniami świadomości (np. wynikiem może być schizofrenia), zapaleniem wielonerwowym z ostrym bólem nóg i lędźwi (nerwobóle), częściowym paraliżem nóg z odczynem zwyrodnieniowym, bólami jak w dusznicy bolesnej, zapaleniem nerek, wyniszczeniem i osłabieniem, limfocytozą oraz eozynofilią. Około 18-ego dnia zatrucia może pojawić się utrata włosów na głowie i ciele. Zatrucia przemysłowe powodowały odbarwienia włosów, które później wypadły, ból stawów brak apetytu, eozynofilię, limfocytozę, zapalenie nerwu wzrokowego z postępującym jego zanikiem (ślepota).  Znane są przypadki zatrucia śmiertelnego.

W tej chwili tal używa sie jedynie w termostatach na Arktyce w termometrach. Dodany do rtęci pozwala utrzymać ja w stanie płynnym w niskich temperaturach. Zachodzi tez pytanie, czyżby dostawcy rtęci zaopatrywali przemysł dentystyczny w skażony amalgamat?

Dyskusja dotycząca wypełnieniom amalgamatowych nadal trwa. Nikt nie poddaje w wątpliwość poważnej toksyczności związków i oparów rtęci. Przeciwnicy amalgamatowych plomb cytują  opracowania naukowe stwierdzające szkodliwość amalgamatu w stopniu powodującym choroby. Pamiętać należy, że wszystko -  również amalgamaty -  ulega korozji i rozpuszcza się. Kiedy metal koroduje organizm go wchłania.
Kadm do barwienia protez jest pięciokrotnie bardziej toksyczny niż ołów. Często związane jest z tym faktem zbyt wysokie ciśnienie krwi. Tal sporadycznie występuje w plombach amalgamatowych. Tal powoduje osłabienie i ból nóg oraz paraplegię. Paraplegia - bezwład (całkowity brak ruchów czynnych) dwu kończyn, najczęściej dolnych. Dr Clark radzi osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego bez wyraźniej diagnozy, aby usunęli wszelkie metale z jamy ustnej. Należy poprosić dentystę na przeszlifowanie szkliwa zębów i dokładna analizę próbek szkliwa na obecność talu. W poszukiwaniu przyczyn chorób osób na wózkach inwalidzkich, obecność talu w amalgamatach dla dr Clark była zaskoczeniem, ponieważ jest zakazany do powszechnego stosowania -  nie mógł znaleźć się tam celowo.

Powrót do zdrowia po zatruciu talem zajmuje  wiele miesięcy i może jego efekt być nie do końca pełny z uwagi na wiele zniszczeń i uszkodzeń w organizmie.


Tlenek węgla -  czad

Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa czad, nazwa systematyczna: tlenek węgla(II)) - to nieorganiczny związek chemiczny, tlenek węgla na II stopniu utlenienia. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz o silnych własnościach toksycznych. W wysokim stężeniu jest śmiertelnie trującym gazem i powoduje zaczadzenie. Wchodzi w skład rakotwórczych związków chemicznych pochodzących z dymu papierosowego.
Tlenek węgla ma nieco mniejszą gęstość od powierza, co powoduje, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie pod sufitem. Jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Ma właściwości redukujące.

Jest to gaz palny, pali się niebieskim płomieniem. W wyniku spalania powstaje dwutlenek węgla. W naturze występuje w gazach kopalnianych. Ma zastosowanie w wielu procesach przemysłowych.

Źródła naturalne to erupcje wulkanów, naturalne pożary roślinności, w których temperatura dochodzi do 1000°C. W niewielkich ilościach jest także produkowany w organizmach żywych - ma działanie przeciwzapalne, jest naturalnym antagonistą tlenku azotu (NO) i hamuje jego działanie w naszym organizmie m.in.:

 • CO utrudnia regulację napięcia naczyń krwionośnych i co za tym idzie ciśnienia tętniczego krwi
 • blokuje prawidłowe działanie NO w ośrodkowym układzie nerwowym i jego funkcję neuromodulatora -  CO zaburza naszą pamięć
 • poprzez antagonistyczne działanie CO, tlenek azotu ma utrudnioną pracę w obwodowym układzie nerwowym, nie działa sprawnie jako neurotransmiter i nie może prawidłowo wpływać na motorykę przewodu pokarmowego, funkcje neuroendokrywnne i lokalny przepływ krwi  -  zaburzone sa naturalne funkcje sterownicze układu nerwowego
 • tlenek węgla zaburzając pracę tlenku azotu w organizmie, przyczynia się do obniżenia sprawności seksualnej, ma negatywny wpływ na potecję
 • CO utrudnia prawidłowe działanie NO na wiele mechanizmów immunologicznych -  CO osłabia odporność.
   

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla (czadem)?
Toksyczne działanie tlenku węgla
wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny, zawartej w erytrocytach krwi.

Objawy zatrucia nie są charakterystyczne. Ciężkość ich zależy nie tylko od wartości tlenkowęglowej hemoglobiny we krwi, ale przede wszystkim od stężenia tlenku węgla w powietrzu wdychanym, czasu trwania narażenia i od aktywności ruchowej poszkodowanego.

Uważa się, że wdychanie tlenku węgla powoduje (wartości orientacyjne):

- w stężeniach ok. 60-240 mg/m3 po paru godzinach - ból głowy,

- w stężeniach ok. 450 mg/m3, po 1-2 godzinach - ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatie,

- w stężeniach ok. 900-1000 mg/m3, po 2 godzinach - zapaść, utratę przytomności,

- w stężeniach ok. 1800-2000 mg/m3, po 20 minutach - zapaść i ryzyko zgonu po 2 godzinach,

- w stężeniach ok. 4000 mg/m3, po 5-10 minutach - zapaść i ryzyko zgonu po 30 minutach,

- w stężeniach ok. 8000 mg/m3, po 1-2 minutach - zapaść i ryzyko zgonu po 10-15 minutach,

- w stężeniach ok. 15000 mg/m3, po 1-3 minutach - zgon.

Tlenek węgla (czad) tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobiną (CO + Hb ® COHb), które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną).

Jako składnik dymu tytoniowego, tlenek węgla występuje w ilości 2-6%, który powoduje pojawienie się karboksyhemoglobiny, która nie przenosi tlenu (poziom karboksyhemoglobiny u osób niepalących wynosi około 1%, u umiarkowanych palaczy około 5%, do 15% u osób wypalających duże ilości tytoniu, co oznacza że około 1/6 hemoglobiny jest niezdolna do transportu tlenu).

Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Już wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16 % objętościowego CO, powoduje po dwóch godzinach zgon. O ile przy większych stężeniach (pow. 0,32 %) pierwszymi objawami zatrucia jest silny ból głowy i wymioty, to mniejsze stężenia powodują przy względnie krótkim wdychaniu jedynie słaby ból głowy i zapadanie w śpiączkę, jednak i te stężenia powodują po dłuższym kontakcie zgon.

Powikłania zatrucia tlenkiem węgla (czadem)
Przy wysokich stężeniach CO już po kilku wdechach może nastąpić zgon, bez objawów ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej niewydolności układu krążenia. Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle i niewydolność płuc, natomiast w zatruciach przewlekłych: bóle i zawroty głowy, znużenie, zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym objawiające się: pogorszeniem pamięci i zdolności koncentracji, bezsennością.

Źródła tlenku węgla (CO)  -  czad
Źródłami tlenku węgla (CO) na skutek działalności człowieka jest większość wysokotemperaturowych procesów technologicznych, w których paliwem jest przede wszystkim węgiel i ropa naftowa (przemysł energetyczny, hutniczy, chemiczny), spaliny samochodowe (silniki wysokoprężne) oraz dym z papierosów.


URAN

Dr Alan Cantwell
ZWIĄZEK ZUBOŻONEGO URANU Z CUKRZYCĄ I RAKIEM
Jedna z hipotez tłumaczących gwałtowny wzrost przypadków cukrzycy oraz pewnych odmian raka na świecie łączy tę epidemię z coraz powszechniejszym używaniem w działaniach wojennych amunicji zawierającej zubożony uran.
Nexus Nr 53 (3/2007) >>


Charu Bahri
PRZYKRA PRAWDA O KOSMETYKACH I ŚRODKACH HIGIENY OSOBISTEJ

Niska świadomość użytkowników kosmetyków i środków higieny osobistej oraz brak stosownych uregulowań prawnych sprawia, że ich producenci lekceważą zdrowie ludzi, stosując do ich wytwarzania szkodliwe dla naszych organizmów składniki, których nie podają nawet na etykietach. WIĘCEJ TUTAJ >>
Nexus Nr 52 (2/2007) >>


Jak się ratować?

1/Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.).

Rodzaje dekontaminacji

 • fizyczna

  • woda – zmycie cząstek substancji z ciała

  • woda z mydłem, a następnie posypanie talkiem lub mąką

  • mechaniczna – starcie środka odkażającego ze skóry skażonego

 • chemiczna

  • woda – zmycie cząstek substancji

  • wybielacze stosowane w domu – do odkażania sprzętu używa się stężenia 5%, do skóry 0,5%. Nie wolno stosować na uszkodzoną skórę!

2/ W jaki sposób usuwać metale ciężki z wnetrza organizmu?

A/ Chelatoterapia http://www.faceci.com.pl/chelaty.html

B/ Pro Selenium - http://www.suplementy-online.eu/details-78.html

Podstawowe kanały odtruwania organizmu , które należy pilnie udrożnić:
jelito - http://www.algi.pl/jelito.html
wątroba - http://www.faceci.com.pl/watroba.html
nerki - http://www.algi.pl/nerki.html
układ limfatyczny - http://www.algi.pl/uklad_limfatyczny.html
zastępcze kanały wydalnicze - http://www.algi.pl/uklad_limfatyczny2.html

Więcej - http://www.algi.pl/chlorofil_detoksykacja.html
 oraz  http://www.gronkowiec.pl/oczyszczanie.html

C/ Chlorofil - http://www.algi.pl
           oraz http://www.suplementy-online.eu/details-78.html

4/ C 1000 - http://www.suplementy-online.eu/details-66.html
 http://www.euromentor.org.pl/autoryzacja/subskrypcja_nr200504.html

5/ Odtruwająco-oczyszczające plastry Detox Patch
Szczegóły - http://www.faceci.com.pl/plastry_schorzenia.html
                http://www.suplementy-online.eu/details-90.html
 

Oczyszczanie z toksyn poprzez stopy

Ponieważ podczas zatrucia organizmu toksynami wiele kanałów oczyszczania działa jeszcze nieprawnie, a czas ich udrożnienia wymaga wytrwałości, warto równolegle usprawnić kurację i pobudzać receptory na stopach przykładając detoksykujące plastry Detox Patch. Dzięki działaniu osmozy możemy odtruwać organizm korzystając z dodatkowego kanału oczyszczania na stopach - stosując oczyszczające plastry -  Detox Patch - szczegóły tutaj :
 http://www.euromentor.org.pl/autoryzacja/subskrypcja_nr200702.html


Uretany

Uretany to organiczne związki chemiczne, ma działanie nasenne, przeciwgorączkowe, a w dużych dawkach ma działanie narkotyczne ( uzależniające). Najważniejszym zastosowaniem uretanów są jednak tworzywa i pianki poliuretanowe.

***********************

Wpisz się do bezpłatnej SUBskrypcji
- zawiadomimy Cię o nowościach w naszym serwisie.


Podstawowa klasyfikacja polutantów działających niekorzystnie na organizm człowieka:

SKAŻENIA SOLWENTAMI

SKAŻENIA METALAMI

MIKOTOKSYNY

TOKSYNY FIZYCZNE

TOKSYNY CHEMICZNE

TOKSYNY BAKTERYJNE

LEKI  FARMALOKOLGICZNE

Skażenia <- TOKSYNY  FIZYCZNE

Bibliografia

*****************

Wpisz się do bezpłatnej SUBskrypcji
- zawiadomimy Cię o nowościach w naszym serwisie.

Zobacz nasze opracowanie  NEWSLETTER na temat grzybów w organizmie   TUTAJ

Jeśli masz problem - pomożemy Ci w jego rozwiązaniu
napisz do nas - Kontakt


*Agnotologia to nowa dziedzina nauki, badająca przypadki kulturowo uwarunkowanego wytwarzania i utrzymywania stanu niewiedzy. Niewiedza może powstawać wskutek np. stałego pomijania danego tematu przez media, celowej strategii władz, zahamowania rozwoju jakiejś technologii wskutek braku zainteresowania lub apatii społeczeństwa. Jak twierdzi Robert Proctor, agnotologia odpowiada na pytanie: dlaczego czegoś nie wiemy, w jaki sposób tracimy pozyskaną wcześniej wiedzę.

© Copyright 2003 by R&P Zarzyccy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.