Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami

.

....

Zobacz numery archiwalne:

MARZEC 2004 - Newsletter nr 3

 "Jak omin±ć  antybiotyki?" 

Bezpłatna SUBskrypcja
Zamów Newsletter
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 

Witaj

"Najlepsz± szczepionk± na zwykłe przeziębienie jest odpowiedni sposób odżywiania, a w tym suplementacja tzw. dietetycznymi ¶rodkami spożywczymi"
 ¦wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Spis tre¶ci:
1/ ZŁOTY ¦RODEK NATURALNYCH TERAPII na przeziębienie i grypę - PROBIOTYK
2/ PORZ·DKI WE WŁASNYM DOMU  - regularne oczyszczanie organizmu
3/ ZAPALENIE MIGDAŁKÓW - Wycinać czy nie wycinać? - oto jest pytanie!
4/ SPRAWD¬ CZY ODŻYWIASZ SIĘ ZGODNIE ZE SWOJ· GRUP· KRWI?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1/ ZŁOTY ¦RODEK NATURALNYCH TERAPII na przeziębienie i grypę - PROBIOTYK

    Od czasu odkrycia penicyliny, antybiotyki stały się podstawowymi lekami na różne dolegliwo¶ci. Niestety, wskutek ich nadużywania pojawiły
się bakterie oporne na leki, co powoduje, że wiele zakażeń stało się niebezpiecznych dla Twojego zdrowia a nawet życia. Ponadto antybiotyki s±
zupełnie nieskuteczne w przypadku zakażeń wirusowych takich jak grypa, HIV czy wirusowe zapalenie w±troby. Nic więc dziwnego, że coraz czę¶ciej sięgamy po naturalne metody leczenia.
Probiotyki to nazwa ogólna, stosowana do mikroorganizmów nazywanych bakteriami <przyjaznymi> oraz do naturalnych ¶rodków, które wspomagaj± dobr± florę bakteryjn± w organizmie oraz wyrównuj± bilans kwasowo-zasadowy - tzw. homeostazę.

Korzystne działanie PROBIOTYKÓW:
     - usprawniaj± działanie systemu immunologicznego;
     - zwalczaj± infekcje w tym infekcje wirusowe;
     - zabezpieczaj± przed chorobami degeneracyjnymi oraz rakiem

Szczegóły znajdziesz tutaj:
http://www.gronkowiec.pl/gronkowiec_probiotyki.html

http://www.noni.com.pl/probiotyk.html 

2/ PORZ·DKI WE WŁASNYM DOMU  - oczyszczanie organizmu

    Co może się wydarzyć, kiedy w przedpokoju Twojego domu będzie się odkładało coraz więcej worków ze ¶mieciami, czekaj±cych na wyrzucenie?

    WyobraĄ sobie, że taka sytuacja będzie trwać tygodniami, miesi±cami, a nawet latami?

Z pewno¶ci± nie będzie tam zdrowego powietrza do oddychania. Będzie coraz więcej szczurów, myszy, robaków, bakterii, drobnoustrojów i innych
pasożytów żeruj±cych na odpadkach błyskawicznie się rozmnażaj±c.

Podobnie wygl±da to w naszym organizmie, kiedy zatruwasz go niewła¶ciwym pożywieniem, nadmiarem cukru, tłustego mięsa i innych pokarmów.
Twoja każda komórka będzie wygłodzona i osłabiona, przemiana materii nie będzie działać w niej prawidłowo .Twoja komórka nie będzie miała już siły się bronić przed tysi±cem żeruj±cych na odpadkach "drobnoustrojów i pasożytów". Jej niewydolno¶ć automatycznie będzie wpływać na inne komórki systemu i cały proces wzajemnego wzmacniania się komórek, coraz bardziej będzie ulegał zakłóceniu...

Tak rozpoczyna się destruktywny proces niszczenia kolejnych komórek i tkanek, aż wreszcie taka sytuacja doprowadzi do poważnych zmian
chorobotwórczych w Twoim organizmie. Proces ten trwa wiele lat, a kiedy się ujawnia czesto jest już zbyt póĄno.
I chyba nie na darmo powstało słynne powiedzenie, że < GWARANCJĘ NA ZDROWIE TRACI SIĘ PO CZTERDZIESTCE".

Teraz odkryjemy przed Tob± r±bek tej cennej tajemnicy - dowiesz się o tym jak pewne mechanizmy chorób jako ich przyczyna, wytwarzaj± się w Twoim organizmie i jak możesz skutecznie im zapobiegać.
Już teraz możesz sprawdzić co przygotowali¶my dla Ciebie na stronach naszych specjalnych serwisów:
http://www.noni.com.pl/oczyszczanie.html

http://www.noni.com.pl/dzialanie_porzadek.html 

http://www.noni.com.pl/home.html patrz rozdział: DZIAŁANIE


3/  ZAPALENIE MIGDAŁKÓW - Wycinać czy nie wycinać? - oto jest pytanie!

"Około 80% stanów zapalnych gardła wywoływanych jest atakiem wirusów,
które nie s± wrażliwe na działanie antybiotyków. Niektóre infekcje bólu
gardła to infekcje bakteryjne wywoływane najczę¶ciej paciorkowcem, które
mog± być leczone antybiotykami, ale często też to się nie udaje. Często
przy poszukiwaniu przyczyn ostrego i przewlekłego zapalenia gardła
zapomina się o jednej z pospolitych przyczyn, to jest o spożywaniu mleka
krowiego i nabiału.
Bardzo często przyczyn± chorób gardła i powiększonych migdałków jest
niewła¶ciwe pożywienie i jego niestrawione resztki. Ich lektyny działaj±
alergizuj±c, rozkładaj±c się gnij± w jelicie powoduj±c pożywkę dla
patogennej flory,  a dalej podrażniaj± ¶luzówkę jelita.
Jest to jedna z przyczyn osłabienia odporno¶ci organizmu i rozwoju
drobnoustrojów chorobotwórczych, a dalej Twoich problemów z infekcjami i
gardłem.
Link jest tutaj:  http://www.noni.com.pl/migdaly.html

4/ SPRAWD¬ CZY ODŻYWIASZ SIĘ ZGODNIE ZE SWOJ· GRUP· KRWI?

W swojej ksi±żce "Jedz zgodnie z grupa krwi" dr P. Adamo dokładnie wyja¶nia mechanizmy działania różnych pokarmów na poszczególne czynniki
grupy krwi. Badania naukowe nad dziel±cymi ludzi różnicami według ich grupy krwi prowadzone s± już od blisko 100 lat. W tym czasie zebrano
ogromny materiał dotycz±cy wła¶ciwego odżywiania dla poszczególnych przedstawicieli grupy krwi, dokonano charakteryzacji predyspozycji do
wielu chorób w zależno¶ci od reprezentowania danej grupy krwi, ustalono większ± skłonno¶ć niż przeciętna poszczególnych chorób w danej grupie
krwi, a także opracowano szczegółowe różnice w osobowo¶ci i psychice.

ZnajdĄ Twoj± tabelkę żywienia zgodnie z grup± krwi już teraz i sprawdĄ czy dobrze sie odżywiasz:
http://www.repix.ihe.pl/krew_grupy.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Już w niebawem w jednym z kolejnych  wydań Newsletter,  otrzymasz sensacyjne informacje dotycz±ce witaminy C i jej walki z wirusami.
Różnica między syntetycznym kwasem askorbinowym a naturalna forma witaminy C.
Otrzymasz informacje  o których z pewno¶ci± nie wie nawet Twój lekarz!

Miłego dnia

Renata Zarzycka
Menedżer CaliVita  International

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FORUM
- TYLKO DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH I SZUKAJ·CYCH POMOCY W MEDYCYNIE
NIEKONWENCJONALNEJ.
Podziel się swoimi do¶wiadczeniami z zakresu medycyny niekonwencjonalnej - doł±cz do nas na Forum S.O.S. dla zdrowia.
Masz pozytywne do¶wiadczenia - opisz je, być może tym pomożesz innym uczestnikom forum.
A może sam masz jakie¶ kłopoty ze zdrowiem?
Poszukaj dobrych rad dla siebie.

http://forum.onet.pl/0,0,1,0,3326,uforum.html

 

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczo¶ci 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie cało¶ci lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ¶cigane z cał± surowosci± polskiego i europejskiego prawa.