Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami
 
Szukaj w serwisie:
 

Subskrypcja
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 
 
   

Inne hity firmy CaliVita International

 

 
 
 
   

Zrób przysługę znajomym potrzebującym pomocy

 

 
 
 
   

Odwiedź witrynę o Noni - SUPER

 

 

UWAGA!

Informacje umieszczone w tym serwisie służą wyłącznie do celów informacyjno - edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny a nie reklamowy.
Celem jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. W żadnym razie nie może zastąpić diagnozy lekarza. Aby walczyć z chorobą, należy ją dobrze poznać - tak skutki choroby wg. wyników badań jak i jej liczne , możliwe przyczyny, które tkwiły w organizmie wiele dni, miesięcy, a nawet lat.

Informacje zawarte w tym serwisie pochodzą z moich wieloletnich doświadczeń i przekonań oraz pozyskane są od naszych Klubowiczów stosujących suplementy CaliVita - przedstawiają mój osobisty pogląd w sprawie - autor tekstów serwisu: mgr Renata Zarzycka.

Serwis pisany jest zgodnie z KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe - Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA - Art. 54.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.


W sprawie stosowania naturalnych produktów tzw. suplementów, zasięgnij konsultacji ze specjalistą dobrze znającym specyfikę wspomagania leczenia naturalnymi metodami, zapoznanym ze szczegółami dotyczącymi naturalnych produktów (tzw. suplementy), a szczególnie produktów CaliVita i ich zawartości w cenne składniki oraz co do wprowadzania ich do żywienia, w celu wzbogacenia codziennej diety. Jeśli nie znasz takich specjalistów (lekarz z wiedzą z zakresu medycyny naturalnej, dietetyk, inny) - zapytaj specjalistów w zakresie suplementów
tutaj >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Opracowanie graficzne & hosting IHE

 
 
 

.

  Gronkowce     Bakterie  Przetrwanie     Gronkowiec złocisty    Wirulencja 
  Zakażenie    Autoszczepionka    Antybiotyki    Immunologia   Probiotyki    Dieta 
 Leki farmakologiczne  Medycyna naturalna Fitoterapia    S.O.S.    subskrypcja  
Toksyny Pasożyty   Słownik  Sonda   Komentarz  Ocean21Noni

ZENTHONIC  Śmiertelna bakteria  TOKSYNY  Klub CaliVita 


CHOROBY>>>  NOKARDIOZA, NOCARDIA ASTEROIDES

NOCARDIA ASTEROIDES  wykrywana jest przy chorobie Parkinsona, w ropnym zapaleniu nerek, w ropniu mózgu u ludzi oraz u zwierząt. Nocardia Asteroides należy do grupy alergenów powodujących podobnie jak pleśnie - odczyny alergiczne - alergia. Więcej na temat alergenów tutaj>>

Neurologia i Neurochirurgia
Polska 2008; 42, 2: 153–156

autorzy: Ali Riza Gezici, Ergun Daglioglu, Fikret Ergungor, Onder Okay, Omer Polat,

Pierwotna nokardioza mózgu występuje bardzo rzadko, a izolowane patogeny są zwykle określane jako Nocardia asteroides. W niniejszym artykule opisano nietypowy przypadek – chorego z ropniem mózgu, u którego posiewy wskazywały na N. nova. Patogen ten wyizolowano po raz pierwszy u osoby zakażonej wirusem HIV-1. W porównaniu z gatunkiem N. asteroides cechuje się on odrębną wrażliwością na antybiotyki. W przypadku tego rzadkiego patogenu konieczne jest agresywne leczenie chirurgiczne i farmakologiczne. Chociaż podjęte leczenie chirurgiczne okazało się skuteczne, to pamiętać należy, że leczenie w ropniach mózgu spowodowanych nokardiozą jest trudne i długotrwałe, szczególnie w przypadku N. nova, która wymaga swoistej antybiotykoterapii.

Primary cerebral nocardiosis is very rare and the subgroup of the isolate has usually been defined as Nocardia asteroides. We report an unusual patient with a cerebral abscess whose cultures were typical for N. nova. It was first isolated from an HIV-1 infected individual and has a distinctive antibiotic susceptibility among the species of N. asteroides. Aggressive surgical and medical intervention is a must for these unusual pathogens. Although our surgical strategy was successful, treatment of nocardial cerebral abscess is quite hard and long lasting, and N. nova in particular necessitates a specific antibiotic regimen.

słowa kluczowe:
nokardioza, Nocardia nova, ropień mózgu, operacja, leczenie

Źródło: http://www.termedia.pl


Promienica nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1992/45/4.

autorzyElżbieta Miron, Izabela Tołwińska, Andrzej Roszkiewicz, Wojciech Gacyk, Dariusz Zadrożny
Z I Kliniki Chirurgii Ogólnej Instytutu Chirurgii AMG
Kierownik: prof. dr hab. med. J. Dybicki
Z Oddziału VII Wojewódzkiego Zespołu Chorób Zakaźnych
Kierownik: dr med. T. Niedżwiecki
Z Zakładu Patomorfologii AMG Kierownik: prof. dr hab. med. A. Roszkiewicz

Streszczenie:

Opisano chorego z pierwotną Promienicą nerki spowodowaną usunięciem płytki paznokciowej, wokół której najprawdopodobniej występowało zakażenie promienicze. Obraz kliniczny i badania przedoperacyjne nasuwały podejrzenie guza lub ropnia nerki. Postępowanie zachowawcze (antybiotyki) oraz następowe usunięcie nerki doprowadziło do całkowitego wyleczenia chorej

Promienica jest przewlekłym, endogennym zakażeniem wywołanym przez saprofityczne drobnoustroje należące do normalnej flory jamy ustno-gardłowej i przewodu pokarmowego (1, 2, 3, 4). Actinomyces bovis, niemal wyłącznie powodujący promienicę u ludzi jest bakterią mało zjadliwą, nie przenikającą przez nieuszkodzone błony śluzowe i surowicze [4, 6, 10]. Do wywołania zakażenia konieczny jest więc uraz lub uszkodzenie nabłonka przez inne bakterie [6, 7]. Najczęstszymi przyczynami są: ekstrakcja zęba, zgorzel jego miazgi, złamanie żuchwy, zapalenie wyrostka robaczkowego bądź uchyłka jelita grubego, a także przedziurawienia w obrębie ściany przewodu pokarmowego wywołane owrzodzeniem lub ciałem obcym [2, 4, 10]. Zmiany chorobowe umiejscawiają się zwykle (u ok. 60.0% chorych) w okolicy szyjno-twarzowej, nieco rzadziej (u ok. 20.0%) w jamie brzusznej oraz w klatce piersiowej (u ok. 15.0%-2, 3, 4, 5). Promienica nerki i przestrzeni okołonerkowej należą do dużej rzadkości [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10], Do roku 1988 opisano w piśmiennictwie światowym około 60 spostrzeżeń, a w rodzimym 6 [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Opis przypadku
Chora Z. K., lat 51, została przyjęta do Kliniki Chorób Zakaźnych w Gdańsku 12. 06. 1988 r. z powodu zwyżki ciepłoty ciała 38-40°C, dreszczy oraz bólów lewej okolicy lędźwiowej, promieniujących do pachwiny. Dolegliwości te rozpoczęły się przed 3 tygodniami i utrzymywały się przez 2 tygodnie pobytu chorej w szpitalu. W badaniach pracownianych, poza obecnością w moczu E. coli (150.000/ml) nie stwierdzono odchyleń od normy. Rtg klatki piersiowej — bz. Na podstawie badań obrazujących (urografia — ryc. 1, USG i arteriografia — ryc. 2) wykazano guz dolnego bieguna nerki lewej o średnicy 3,5 cm, mogący odpowiadać ropniowi lub nowotworowi.
Po podaniu przez tydzień antybiotyku (Sefril 4 g/d), uzyskano spadek ciepłoty ciała do poziomu prawidłowego i znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych.
W czasie operacji (01. 07. 1988 r.) stwierdzono w dolnym biegunie lewej nerki kulistą zmianę guzowatą o sprężystej konsystencji, sięgającą wnęki. Ponad nią torebka włóknista i tłuszczowa były ściśle zespolone z nerką. W okolicy okołonerkowej nie stwierdzono zmian. Nakłuto guz nie uzyskując treści płynnej. Z uwagi na rozległość i charakter zmian usunięto nerkę. Na przekroju, w dolnym biegunie nerki stwierdzono ognisko o charakterze martwicy, miękkie, szarożółtawe, otoczone grubą torebką tkanki włókniastej. Badaniem mikroskopowym wykonanym w Zakładzie Patomorfologii AMG w Gdańsku rozpoznano promienicę nerki (ryc. 3) preparat ocenił prof. dr hab. med. Andrzej Roszkiewicz). Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Kontrolne badanie USG w 3 miesiącu po operacji nie wykazało zmian patologicznych w przestrzeni pozaotrzewnowej i w jamie brzusznej.
W przeprowadzonym dodatkowo po uzyskaniu rozpoznania wywiadzie ustalono, iż kilka dni przed wystąpieniem objawów chorej usunięto wrastającą płytkę paznokciową palucha, wokół której od miesiąca utrzymywała się gęsta, żółtawa wydzielina. Ponadto miesiąc wcześniej dokonano u niej ekstrakcji zęba.
OMÓWIENIEPromienica nerki i tkanki okołonerkowej występuje zwykle wskutek szerzenia się zakażenia z ogniska chorobowego w jamie brzusznej lub w klatce piersiowej (postać wtórna — [6, 8]. Znacznie rzadziej opisują postać pierwotną, w której zakażenie następuje drogą krwi [2, 3, 6, 8, 10]. Okres utajenia nie jest dokładnie znany i może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy [6, 7]. U leczonej przez nas chorej mieliśmy najprawdopodobniej do czynienia z pierwotną Promienicą nerki. Objawy towarzyszące promienicy nerki nie są charakterystyczne. W obrazie klinicznym występuje zwyżka ciepłoty ciała, ból, czasem wyczuwalny opór. W okresie późniejszym może dojść do wytworzenia przetok [2, 3]. Wihon-Pepper [10] analizując opisane w piśmiennictwie obserwacje pierwotnej promienicy nerki sklasyfikował zmiany jako Odmiedniczkowe zapalenie nerek, roponercze oraz zmiany przypominające czyrak gromadny nerki. Ta ostatnia postać promienicy wystąpiła u naszej chorej. Rozpoznanie kliniczne jest bardzo trudne i u większości chorych opisywanych z pierwotną Promienicą nerki zmianę przed operacją określano jako guz, ropień lub gruźlicę tego narządu [2, 3, 6, 7, 9], Podobne trudności diagnostyczne napotkaliśmy u naszej chorej. Wykonane przez nas badania obrazujące nasuwały podejrzenie obecności raka bądź ropnia nerki. Leczenie promienicy tego narządu polega na skojarzeniu antybiotykoterapii z postępowaniem operacyjnym [3, 8, 10]. Najskuteczniejsza okazała się penicylina i jej pochodne oraz tetracykliny [3, 4, 6, 7, 9, 10].
Zmiany ropne w przestrzeni okołonerkowej należy sączkować [6], natomiast ropień umiejscowiony w obrębie nerki wymaga jej usunięcia [8, 9, 10].
piśmiennictwo1. Abe F., Tateyama M., Ommunra Y., Ohashi K.: Renal actinomycosis associated with a duodeno-renal fistula caused by foreign body. Acta path. jap., 1984, 34, 411. —
2. Anhalt M., Scott R.: Primary unilateral renal actinomycosis case report. J. Urol., 1970, 103, 123. —
3. Ellis L. R., Kenny G. M., Nellans R. E.: Urogenital aspects of actinomycosis. J. Urol., 1979, 122, 132. —
4. Hirsch St., Awstric R.: Promienica przestrzeni okołonerkowej. Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 4, 376. —
5. Milewczyk M., Kaczmarzyk M., Kunicka A.: Promienica nerki i tkanki okołonerkowej. Pol. Przeg. Chir., 1974, 48, 303. —
6. Musierowicz A., Lewicki B., Boczoń St.: Przypadek promienicy nerki i przestrzeni okołonerkowej. Wiad. Lek., 1980, 33, 3, 205. —
7. Rosiak B.: Pierwotna Promienica nerki. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 6a, 869. —
8. Taraszkiewicz S. Dworak W.: Ropień okołonerkowy wywołany przez Nocardia asteroides. Pol. Tyg. Lek., 1965, 8, 283. —
9,Taraszkiewicz S.\\\\ Promienica nerki. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 6a, 873. —
10. Willson-Pepper J. K.: Report of renal actinomycosis. Brit. J. Urol., 1951, 23, 2, 160.
adres autorów lek. med. Elżbieta Miron 80-868 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 138 A m. 47.  http://www.urologiapolska.pl


Nokardioza ryb
Rybki
Nokardioza ryb, nocardiosis. Bakteryjna choroba ryb wywołana przez kwasooporne pałeczki z rodzaju Nocardia.

Występowanie
Bakterie powodujące chorobę występują najczęściej w hodowli akwariowej lub sztucznej hodowli ryb, np. pstrągi. Najczęstszą drogą do zakażenia się jest przewód pokarmowy oraz skrzela. Gatunkiem bakterii powodującym chorobę jest nocardia asteroides. Mogą wystąpić infekcje mieszane bakterii z rodzajów Nocardia i Mycobacterium. Bakterie te przyczyniają się do chorób u różnych ryb ozdobnych (np. neon, tetra), jak również w hodowli ryb łososiowatych (pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany).


.............................

Wikipedia mówi:
Reakcja Jarischa - Herxheimera, znana także jako reakcja Herxheimera lub reakcja Łukasiewicza - Jarischa - Herxheimera - zachodzi, kiedy z zabitych antybiotykiem bakterii (najczęściej z krętków) zostaje wydzielona toksyna.
Toksyna jest stopniowo wydalana przez wątrobę lub nerki, a objawy reakcji Herxheimera pojawiają się, gdy te narządy nie nadążają z wydalaniem toksyny. Objawami reakcji Herxheimera może być gorączka, bóle głowy, dreszcze, bóle mięśniowe i kostne, świąd, nudności i wymioty oraz wysypki skórne.

Sn  


Aby odtruć organizm z resztek bakterii i oczyścić z toksyn po biegunce, przez kolejne miesiące (tak jak długo żyją przetrwalniki), stosuj szczególnie:
Nopalin,
AC Zymes - więcej >>>
Liver Aid  - więcej >>>
oraz
2 miesiące ParaProteX  i wymiennie 2 miesiące  Pure Yucca na zmianę.

Podczas kuracji warto wypłukiwać toksyny z organizmu podając OCEAN21 lub liofilizowany owoc noni - bogactwo leczniczych enzymów.
Produkty te wskazane są również podczas poważnego zatrucia organizmu toksynami pasożytniczymi np. SEPSA (posocznica) jako silna antytoksyna. Więcej tutaj>>>.

Przez 2-4 miesiące stosuj dawki lecznicze w . produktów, a dalej profilaktyczne. Szczegóły dawkowanie w odtruwaniu organizmu tutaj>>>
.
W ciągu tych kilku miesięcy kuracji, stosuj odpowiednie żywienie, wymagane w chorobach i  po  infekcji i przywracaj pilnie przyjazną mikroflorę, odtruwające wątrobę oraz przywracające homeostazę w całym organizmie.  Zobacz tutaj >>>

============================================

Zobacz też: zatrucie


Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę odwala kawał ciężkiej roboty wydając ulotki informacyjne, kierują chorych do lekarzy itd... wszystko jest wykonywane społecznie, tzn. nikt nie otrzymuje wynagrodzenia za działanie w stowarzyszeniu. Składka na trzy miesiące kosztuje 30 zł, na pół roku 50 zł, a za rok 100 zł. A ilość chorych nie maleje, wręcz lawinowo rośnie. Borelioza najwyraźniej staje się coraz większym problemem w kraju, cały czas bagatelizowana przez środowiska lekarskie i polityków.

Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę>>


Kiedy antybiotyki działają "za dobrze" >>>

FORUM     DYSKUSYJNE    DLA   CZYTELNIKÓW


OWOC BOGÓW - MANGOSTAN

 

Wzmacnia organizm, wzbogaca go w bioenergię i niezbędne składniki, działa silnie przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo dzięki temu, iż jest najsilniejszym antyoksydantem znanym w przyrodzie. Mangostan to również pomoc w infekcjach

Do serwisu zapraszamy już w czerwcu 2006
Tym czasem więcej tutaj >>>

 


 

© Copyright 2003 by R&P Zarzyccy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.