Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami
 
Szukaj w serwisie:
 

Subskrypcja
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 
 
   

Inne hity firmy CaliVita International

 

 
 
 
  Zrób przysługę znajomym potrzebującym pomocy  
 
 
   

Odwiedź witrynę o Noni - SUPER

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Wybrane mykotoksyny:


AFLATOKSYNA
CYTOCHALAZYNA B
DEOKSYNIWALENOL
FLUSARIN  C
FUMONISYNA
GLIOTOKSYNA
GRISEOFUWINA
KWAS KOJICA
MINILIFORMINA
OCHRATOKSYNA  A
PLEŚŃ SORGO
PATULIN
SPORYSZ
STERIGMATOCYSTYNA
TOKSYNA T-2

 

SKAŻENIA I TOKSYNY

 

 

 

 

 

 

Książka o owocu noni

Więcej o książce tutaj>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne & hosting IHE

 
 
 

.

 SŁOWNIK - znaczenie nowych wyrazów w medycynie i żywieniu


Skażenia -> MIKOTOKSYNY

"Losy narodów zależą od sposobu ich żywienia"
-  Brillat- Savarin ( 1755-1826)


W obowiązującej klasyfikacji organizmów żywych grzyby zaliczane są do królestwa Mycota /Fungi/, stąd nazwa ich toksyn -  mykotoksyny.

Mikotoksyny są toksycznymi metabolitami wtórnymi grzybów (pleśni), należących przede wszystkim do rodzajów Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Mogą powstawać w wielu produktach rolnych i w bardzo różnych warunkach. Mikotoksyny mają różnorodne działania toksyczne oraz charakteryzują się wysoką odpornością na temperaturę i dlatego ich obecność w żywności oraz w paszach niesie ze sobą potencjalne zagrożenie dla zdrowia zarówno ludzi jak i zwierząt.

Metabolity toksyczne pochodzenia pleśniowego zwane mikotoksynami towarzyszą wielu produktom pochodzenia rolniczego w bardzo różnych warunkach. Zasadniczo są one pochodnymi grzybów pleśniowych z rodzaju Fusarium, Aspergillus i Penicillium. Ze względu na ich rozpoznaną ilość (ponad 600) i zróżnicowany charakter oddziaływania toksycznego na organizmy wyższe /ludzie, zwierzęta/ tj.; obecność w żywności lub paszach, termoodporność, potencjalne zagrożenie dla zdrowia - podzielono rozpoznane metabolity na 6 grup (Pittet 2002):

a/ aflatoksyny
b/ ochratoksyna A
c/ patulina
d/ fumonizyny
e/ deoksyniwalenol /trichoteceny/
f/ zearalenon
g/ DOM-1
h/ niwalenol
i/ roridyna A

Mikotoksyny jako wtórne metabolity pochodzenia pleśniowego charakteryzują się ostrym działaniem toksycznym o właściwościach mutagennych, teratogennych i estrogennych ( Shier 1998).  Zgodnie z obowiązującym uregulowaniami prawnymi (EC No 2174/2004) ich obecność w żywności eliminuje ją z obrotu zarówno w warunkach krajowych jak i w handlu międzynarodowym. /Pittet 2002/.

Historycznie ujmując ten problem warto przytoczyć kilka przykładów, które w rozumieniu współczesnej nauki jawią się jako bezpośrednie dowody na to, iż ich obecność w paszach lub żywności niesie duże zagrożenie zdrowotne zarówno dla ludzi jak i zwierząt ze względu na niezwykłą odporność tych substancji na promieniowanie γ i UV oraz termoodporność - gotowanie, pasteryzacja.

Trapiące ludzkość nieszczęścia minionych cywilizacji związane były okresowo z nienaturalnie wysokim rozwojem patogenów podstawowych roślin uprawnych – i tak ;

• w Babilonii wg Starego Testamentu masowe zatrucia zwane rojnicą wywołane były metabolitami zawartymi w sporyszu - ergotaminą i ergotoxyną

• przyczyny wyginięcia Etrusków oraz pomoru w Atenach w V w.p.n. upatruje się w zatruciach zearalenonem (toksyną T-2) indukowaną przez Fusarium
 (Pittet 2002).


• w czasach kolonialnych zjawiska o podobnym charakterze wiążą się bardziej z odnotowanymi /złymi/ w tamtym okresie stanami pogody, niż złymi mocami czarownic, którym ten kataklizm przypisywano / słynny proces z Salem 1692 gdzie stracono 20 kobiet – dzielnica Bostonu - USA / przenosząc na teren ”Nowego Świata” z gruntu nie słuszny, średniowieczny, zabobonny sposób oceny zjawisk nie wytłumaczalnych racjonalnie jeszcze w tym okresie a propagandowo wykorzystany na doraźne zapotrzebowanie społeczne.

• współczesne nam / niewytłumaczone do końca/ gwałtowne zejścia śmiertelne archeologów penetrujących grobowce np. władców egipskich lub innych nekropolii /Kraków – Wawel – grobowiec Kazimierza Jagiellończyka/ wiąże się z wdychaniem ochratoksyny A odpowiedzialnej za ostrą niewydolność nerek.

Masowe zatrucia śmiertelne mają charakter wyjątkowy i zazwyczaj lokalny, natomiast długotrwały kontakt konsumenta nawet z bardzo niskimi stężeniami poszczególnych mikotoksym może prowadzić do przewlekłych chorób trudnych do ustalenia diagnostycznie a w konsekwencji do nowotworów nerek i wątroby. Dlatego też należy zaufać zasadzie systematycznego monitoringu chemicznego, który zapewni granice bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta.

W tab.1 zamieszczono główne grupy szkodliwych mikotoksyn oraz nazwę systematyczną patogena zdolnego do syntezy tych metabolitów.

Tab 1. Główne grupy mikotoksyn
 
 

Mikotoksyna

Rodzaj grzyba

Aflatoksyny
B1, B2, G1, G2, M1

Aspergillus flavus, A.pasrasiticus, A.nominus

Ochratoksyna A

Penicillium verrucosum, Asp.alutaceus

Patulia

Penicillium expasum, Asp.clavatus,Byssoch-lamys nivea

Fumonizyny

Fusarium moniliforme, F.proliferatum

Deoksywalenon

Fusarium graminearum, F.culmorum, F.crocckwellense, F.sporotrichoides, F.poae, F.acuminatum

Zearalenon

Fusarium graminearum, F.culmorum, F.crookwellense

 

W produktach roślinnych występują zazwyczaj aflatoksyny B1 i G1.
W zależności od rodzaju rośliny metabolity te mogą występować już pierwotnie w warunkach polowych / nawet na roślinach przyprawowych o ostrym smaku i zapachu chili, papryka, carry, pierzu, imbirze, gałce muszkatołowej itp. lub wtórnie podczas przechowywania (podwyższona temp. i wilgotność).
Odpowiednikiem nazwy mikotoksyny B1 obecnej w świecie roślinnym a wydzielanej w mleku zwierząt karmionych skażoną paszą jest tzw. ”toksyna mleczna” lub aflatoksyna M1.
W Polsce identyfikowana w 23% badanych prób, w Grecji w 93%. W krajach tropikalnych wykrywana w wyjątkowo wysokich stężeniach również w mleku kobiet.
 

Do mikotoksyn wywołujących działanie mutagenne, karcinogenne i teratogenne w organizmie człowieka należą: aflatoksyny, ochratoksyny, trichotecyny i fumonisyny.

 

Mykologia to nauka o grzybach chorobotwórczych dla człowieka. Drożdże i pleśnie pod nazwą ogólną - grzyby należą do roślin, które nie zawierają chlorofilu, w związku z czym nie mogą odżywiać się samodzielnie, jak rośliny zielone. Dlatego pasożytują na żywych organizmach lub żywią się ich butwiejącymi szczątkami.

Dla przykładu, grzyby Phitophtora infestans, Synchytrium endobioticum -  to zaraza ziemniaczana. Pleśnie te wytwarzają silna toksynę, która ma właściwości uszkadzające tkankę mózgu. Zaraza ziemniaczana często występowała w Irlandii, gdzie kartofle stanowiły podstawę pożywienia. Statystyka wykazała, że w Belfaście anomalie mózgowe były siedmiokrotnie częstsze niż w Londynie. Dotyczyły one przede wszystkim dzieci, które rodziły się martwe, bez mózgu, z różnymi uszkodzeniami tkanki mózgu itd..  Kobiety będące w ciąży spożywały widocznie wiele zagrzybionych ziemniaków.

Prof. G Enderlein, twierdzi, że: "... rak dla organizmu jego gospodarza powstaje poprzez procesy gnilne i fermentację oraz rozwojowe formy  pasożytniczych grzybów i ich rozkład w organizmie (...) Więcej tutaj

Określenie "grzyby" zastępuje się często przez "pleśnie" ze względu na ich zdolność rozkładania białek, węglowodanów i alkoholi. W szerszym języku nazwa "pleśnie" obejmuje zarówno pleśnie (wielokomórkowe) jak i drożdżyce (jednokomórkowe).
Znamy 2 rodzaje grzybów wielokomórkowych (pleśni) :
1/ grzybnie wegetatywną, której zadaniem jest przyswajanie z podłoża substancji odżywczych;
2/ grzybnię powietrzną, rozrodczą, wytwarzającą spory (komórki rozrodcze), których wygląd stanowi ważna cechę różnicującą w diagnostyce grzybów.
Spory znamy pod popularną nazwą jako SPORYSZ.

Pleśnie wytwarzają jedne z najbardziej toksycznych znanych nam substancji czyli mykotoksyny, szczególnie szkodliwe dla małych dzieci.
Niektóre pleśnie wytwarzają bardzo toksyczne substancje, a nawet jedne z najsilniejszych, znanych nam trucizn. Do nich należy AFLATOKSYNA.
Testy dr H.R.Clark potwierdzają obecność aflatoksyny w wielu przypadkach raka, w chorobach wątroby, a szczególnie w przypadku jej obumierania i marskości. Z doświadczeń dr J.Jonas wynika, iż 0,01mg tej substancji zaaplikowane trzem szczurom, niezawodnie wywoła u nich w ciągu roku raka wątroby. Toksyna ta zawarta jest w orzeszkach oraz zbożach. Dzięki skażonej paszy dociera też do mleka krowiego i do mięsa zwierząt rzeźnych.
Szczegóły na ten temat tutaj.

Stare ziemniaki, kukurydza, pszenica, zagęszczone soki owocowe, lody, cukierki, piwo (powód raka układu moczowego), ciastka, soki pitne, stare warzywa - wszystkie te produkty zawierają duże ilości pleśni, ich zarodników, toksyn i szkodliwych enzymów produkowanych przez grzyby. Grzyby te szkodzą człowiekowi bezpośrednie, jak też są coraz częściej sprawcami zastraszającej ilości rosnącej liczby alergii.

Wystarczy jeden spleśniały, orzeszek ziemny, pistacjowy, jakiś owoc lub warzywo, aby skazić całą dostawę soku, dżemu lub innego produktu. Mimo, iż są metody na wyeliminowanie pleśni (np. jej odcięcie), to nie można tego zrobić z produktami jej metabolizmu - toksynami, które w pożywieniu muszą zostać zneutralizowane w naszym organizmie, dopiero przez wątrobę.
Z powodu silnej toksyczności, już niewielka ilość mykotoksyn, potrafi zatrzymać prawidłową prace wątroby na kilka dni a nawet tygodni!

Mykotoksyny osłabiają naczynia krwionośne tak, że staja się kruche i mogą pękać. Mamy wtedy do czynienia z ich stanem zapalnym tak np. w narządzie wzroku (oko), jak również w nogach, sprzyjając żylakom i tworzeniu się otwartych ran, jak również w miejscach, których nie dostrzeżemy jak np. w mózgu, sprzyjając wylewom. Mogą powodować krwotoki z nosa, z jelita i hemoroidów a także krwotoki podczas okresu u kobiet. Jednym ze sposobów jest pilna neutralizacja toksyny (podamy Polinesian NONI lub Ocean21 i koniecznie zestaw wzbogacony w uszczelniacze naczyń krwionośnych: flawonoidy w postaci C Plus + z C 1000)

Prof. G Enderlein, jest przekonany, że: "(...) Podłożem nowotworów złośliwych jest kwasica metaboliczna i procesy gnilne w organizmie, spowodowane przez pasożytnicze grzyby".

Według dr Devrient, problem raka nie może zostać rozwiązany bez oszacowania we krwi ilości pasożytów i polimorfizmu drobnoustrojów.
Formy endobiont w formę
endobiosis

Naukowcy coraz częściej mówią na ten temat, ale póki co, leczenie raka nie podąża w kierunku oczyszczania organizmu z pasożytów oraz odtruwania go z ich toksyn i toksyn pochodnych ze środowiska. Rozumny człowiek zatem sam musi dziś poszukać własnej drogi na uzdrowienie organizmu poprzez systematycznie oczyszczanie z pasożytów (grzyby, bakterie chorobotwórcze i robaczyce) oraz o odtruwanie. Dla osób zdrowych zasadne jest stosowanie podobnych kuracji 2 razy w roku. U osób chorych niezbędne jest systematyczne dbanie o czystość wewnątrz organizmy - ciągłe oczyszczanie i odpowiednie odżywianie.

Najlepszym obecnie ziołowym suplementem odtruwającym z pasożytów okazał się PARAPROTEX, Green Care czy Pure Yucca.
Na odtruwanie z toksyn bardzo pomocny jest OCEAN21 i Strong Bones.
Również naturalne enzymy trawienne są tu pomocne .

Należy też pamiętać o podstawie systemu obronnego - dbać wciąż o mikroflorę jelit - stosować profilaktykę z AC Zymes.

Zearalenon jest mikotoksyną powstrzymującą detoksykację benzenu.
Dr Clark taka sytuacje spotyka u chorych na AIDS, którzy zawsze wykazują w organizmie obecność zearalenonu.

Czytelnicy mogą być zaskoczeni, że tyle mówimy o grzybach i ich toksynach, kiedy to pacjenci powracają najczęściej od lekarza z diagnozą: gronkowiec złocisty (Staphylococus aureus) lub hemolityczne beta paciorkowce (streptokoki). Najczęściej o grzybach ani widu, ani słychu. Wiele osób które do nas dzwoni, latami cierpi na bolesne choroby, wypadanie włosów, swędzącą skórę, krostki itp., ale wyniki badań są w normie. Odpowiedzią "zmęczonego" lekarza  tym "histeryzującym" pacjentem jest delikatne wysłanie tegoż pacjenta do... psychologa.   Jest rzeczą znaną, iż przeciętny lekarz spogląda na wierzchołek góry lodowej czyli skutki choroby, nie szukając jej przyczyn. Więcej na ten temat tutaj.

Dr Josef Jonas twierdzi, iż lekarz mógłby się zastanowić nad wnioskami z doświadczeń, które wskazują, iż śluzówka kobiecych organów zarażona grzybami (drożdżakami), reaguje zapalenie już po implantacji 5 zarodników gronkowca, podczas kiedy zdrowa śluzówka nie wykaże zaplenia nawet po implantacji miliona zarodników gronkowca!

Grzyby Candida i gronkowiec złocisty żyją w symbiozie. Kiedy grzyby zaczynają chronić gronkowce, system immunologiczny przestaje działać, a gronkowiec bez obaw może wykonywać swą życiowa działalność, a z naszego punktu widzenia - chorobotwórczą dla organizmu. To spowoduje stany zapalne, anginy, alergie. Podobnie katary alergiczne mają bardziej złożona etiologię i głębsze przyczyny ich powstawania, niż tylko zwykła nietolerancja na kurz czy pyłki lub pierze. Dlatego też tradycyjne - zbyt powierzchowne leczenie tych dolegliwości antybiotykami, z reguły kończy się tylko ewentualnym stłumieniem objawów i tak faktycznie fiaskiem.
Większość  problemów chorobowych np. zaburzenia przemiany materii - otyłość, cukromocz (diabetes mellitus), zaburzenia hormonów tarczycy, trzustki, jak również jajników, prostaty, zdaniem dr J.Jonas zawsze związane są z komplikacjami wywołanymi przez pasożyty w tym grzyby. Większość zaburzeń patologii przebiegu menstruacji, spowodowana jest również wpływem grzybów. Za zaburzeniami płodności u mężczyzn oraz u kobiet, bardzo często stoją jady grzybów - mikotoksyny. 20 lat temu drożdżyce wykrywano u 5% kobiet, a obecnie u 90%.

Zagrożenia

Mykotoksyny są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, wywołując choroby lub pośrednio wpływając na funkcjonowanie organizmu. Charakteryzują się wyjątkową stabilnością i nie ulegają rozkładowi nawet przy zastosowaniu obróbki w procesach technologicznych. Mogą powodować uszkodzenie wątroby, nerek i centralnego układu nerwowego zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Mięso zwierząt, które jadły pasze porażone mykotoksynami nie jest tak niebezpieczne jak mleko, które stanowi zagrożenie zwłaszcza dla dzieci

Zapobieganie

W każdym przypadku profilaktyczna kuracje warto rozpocząć od oczyszczania organizmu z pasożytów oraz podawanie dużej ilości naturalnej witaminy C i Pro Selenium.

Obszerny materiał na temat dobroczynnego działania selenu tutaj>>

W tym wypadku suplementem naturalnym pierwszej pomocy do walki z pasożytami w tym z pleśniami, jest zawsze ParaProteX . Stosuj go minimum przez okres 2-3 miesięcy lub jak to w przypadku grzybów bywa, w mniejszych dawkach profilaktycznych do 2 lat (tyle mogą żyć zarodniki grzybów w organizmie) z kilkudniowymi przerwami raz w miesiącu - na kilka dni.  Witamina C500, C1000 oraz OCEAN21 są najlepsze do neutralizacji toksyn w całym organizmie oraz do walki z kwasica metaboliczną, jaką mogą powodować toksyny z grzybów.

 

szczególnie kobiety w ciąży, powinny spożywać żywność bogata w wiele antyoksydantów, które skutecznie neutralizują mykotoksyczne związki i w razie zagrożenia, mogą wydatnie poprawić stan ochrony płodu przez toksynami pleśni z wilgotnej mąki w chlebie czy też zagrzybionych ziemniaków, orzeszków ziemnych i innej, zatrutej mykotoksynami żywności.

Wybrane mykotoksyny:


AFLATOKSYNA

CYTOCHALAZYNA B
DEOKSYNIWALENOL (DON, Womitoksyna)
DOM-1
FLUSARIN  C
FUMONISYNA
GLIOTOKSYNA
GRISEOFUWINA
KWAS KOJICA
MINILIFORMINA
NIWALENOL
OCHRATOKSYNA  A (OTA)
PLEŚŃ SORGO
PATULIN
RORIDYNA A
SPORYSZ
STERIGMATOCYSTYNA
TRICHOTECYNY (m.in. toskyna T-2)
ZEARALENON (F-2)

Będąc silnym alergenem MYKOTOKSYNY powodują alergie.
Zobacz więcej -
alergeny>>


Podstawowa klasyfikacja polutantów działających niekorzystnie na organizm człowieka:

SKAŻENIA SOLWENTAMI

SKAŻENIA METALAMI

MIKOTOKSYNY

TOKSYNY FIZYCZNE

TOKSYNY CHEMICZNE

LEKI  FARMALOKOLGICZNE

 

Skażenia <- TOKSYNY  FIZYCZNE

Bibliografia

*****************

Skażenia

Wpisz się do bezpłatnej SUBskrypcji
- zawiadomimy Cię o nowościach w naszym serwisie.

SONDA
Co wiesz na temat antybiotyków?

Antybiotyki zabijają bakterie (więcej>>)
Antybiotyki zabijają wirusy (więcej>>)
Nadmiernie stosowane antybiotyki mogą spowodować SEPSĘ
Antybiotyki zawsze stosujemy przy katarze i przeziębieniu
Antybiotyki to lekarstwa na nieżyt żołądka i jelit  (więcej>>)

Antybiotyki są zupełnie bezpieczne (więcej>>)

Antybiotyki to silniej działająca forma aspiryny (więcej>>)
Penicylina to nie antybiotyk (więcej>>)
Częsta antybiotykoterapia powoduje szereg chorób
U dzieci do 5 roku życia powinno się unikać częstego podawania antybiotyków z uwagi na potrzebę wzmacniania ich naturalnych sił obronnych i uczenie go obrony przed infekcjami na długie lata życia.
 

Zobacz nasze opracowanie  NEWSLETTER na temat grzybów w organizmie   TUTAJ

Jeśli masz problem - pomożemy Ci w jego rozwiązaniu
napisz do nas - Kontakt

© Copyright 2003 by R&P Zarzyccy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.