Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami

.

 

 
 
Szukaj w serwisie:
 

      Słownik nowych zagadnień w medycynie i żywieniu

 
adaptogen

nazwę adaptogen po raz pierwszy w 1947 roku zastosował rosyjski naukowiec Lazarew. Lazarew zdefiniował adaptogen jako substancję, która zwiększa obronność organizmu na szkodliwe bodźce fizyczne, psychiczna i chemiczne. Adaptogen naogół działa antydepresyjnie przeciw złym nastrojom, przeciwnowotworowo, chroni serce, poprawia krążenie i funkcje centralnego układu nerwowego oraz przeciwdziała przewlekłemu zmęczeniu mobilizując do lepszej wydajności pracy.
Adaptogenne rośliny wśród produktów CaliVita: OCEAN 21 ZENTHONIC  Polinesian Noni, Garlic Caps, Rhodiola Rosa, ParaProteX, Nopalin, Vitalizer, VitalWomen, Vitalmen, Smokerade, Energy&Memory i wiele innych jak np. OxyMax.
  >>> Więcej>>>

aflatoksyna patrz: aspergillus flavus
Więcej tutaj

 

 

aspergillus flavus wytwarza aflatoksynę, która powoduje zaburzenia czynności wątroby i układu nerwowego.

 

aspergillus fumigatus grzyb Kropidlak, wytwarza jad komórkowy gliotoksynę, który stanowi często przyczynę astmy oskrzelowej oraz pierwotną przyczynę alergii pokarmowej.

 

aspergillus niger grzyba Tieghem, jako endobiont, żyje w wszystkich płynach ciała i tkankach organizmu. Pierwotna, nie - chorobotwórcza forma Niger Asprgillus ma wpływ na regulację metabolizmu wapnia i cyklu kwasku cytrynowego.
Postępujący do przodu jego rozwój w edobionts, wytwarza toksynę cytrynian i powoduje inklinacje górnych dróg oddechowych m.in.:  choroby oskrzeli, Arthrosis / Arthritis stawów, określonych form reumatyzmu, migren, chorób tarczycy, zesztywniające zapalenia kręgosłupa i stawów, odgrywa istotną rolę w chorobie gruźlicy i innych chorobach całego organizmu łącznie z nowotworem złośliwym.

 

aspergillus ochraceus grzyb, którego toksyna zwana Ochratoksyna A  powoduje zaburzenia czynności nerek, jest również rakotwórcza, powoduje wady rozwojowe płodu i zaburzenia układu immunologicznego. Grzyb ten może przedostać się do organizmu za pomocą mięsa zwierząt o jednym tylko żołądku np. świni.

 

candida albicans należy do rodziny drożdży i jest jednokomórkowym grzybem. Ta forma drożdży lokuje się w różnych częściach ciała, w tym najczęściej w układzie pokarmowym - najczęściej w jelicie, w pochwie u kobiet oraz między palcami stóp.
Może bytować w drogach żółciowych, a jej toksyny mogą uszkodzić wątrobę i doprowadzić nawet do jej marskości.
Może wywołać alergię, która pojawi się np. w formie wysypki na skórze - to efekt stanu zapalnego jelit i dysbiozy.

 

candida parapsylosis należy do rodziny drożdży i jest jednokomórkowym grzybem. Ta forma drożdży lokuje się w różnych częściach ciała, w tym najczęściej w układzie pokarmowym np. w okrężnicy - może tez powodować zapalenie wyrostka robaczkowego.

 

chondrit Zbiorowa forma dla bardzo pierwszej, pierwotnej fazy mikroba, nieszkodliwa i pomocna dla organizmu w usuwaniu różnych infekcji i wspomaganiu wielu procesów życiowych.

 

cytrynian rakotwórcza toksyna patrz: aspergillus niger
dehydratyzacja

najnowocześniejsza technologia próżniowego suszenia surowców roślinnych w czasie czterech sekund. Proces dehydratyzacji zapewnia pełne wykorzystanie składników i najwyższy skutek działania danego produktu. Z produktów CaliVita znany jest np.  dehydratyzowany Nopalin, ParaProteX, Spirulina, Panax Ginseng, owoc Noni, Rhodiola Rosa, White willow, Vitalizer, VitalWomen, Vitalmen i wiele innych jak produktów.  >>> Więcej>>>

derosynastic Stwardniała formacja mikrobów, powstając od synascits. Wysoce chorobotwórczy!!!

 

dioksyny

tetrachlorodibenzol - toksyczny związek chemiczny obcy żywym organizmom. Dioksyny to uproszczona nazwa pewnej grupy związków (organicznych) chlorowcopochodnych, których emisja do atmosfery oraz sposób powstawania rodzi społeczne kontrowersje. Poza jednym przypadkiem powstają one tylko i wyłącznie dzięki działalności człowieka. Istnieją na Ziemi w śladowych ilościach jako produkt spalania drewna. Pozostałe przypadki są efektem działalności ludzi.

Z dotychczasowych badań wynika, że dioksyna TCDD jest np: 10000 razy bardziej trująca niż cyjanek potasu.  Dioksyny powstają podczas spalania tworzyw sztucznych i olejów w naszych piecach! Spalanie śmieci w spalarniach także powoduje powstawanie dioksyn i ich emisję do atmosfery. Wiele dioksyn znajduje się w środkach ochrony roślin np: DDT i Lindan! Pamiętaj o właściwym obchodzeniu się z tymi substancjami i stosowaniu odzieży ochronnej przy wykonywaniu oprysków na polach. Jeśli mieszkasz w mieście gdzie panuje stały smog, jeśli mieszkasz blisko zatruwających środowisko zakładów, masz problem - dioksyny obecne w atmosferze i w wodzie.

Podczas barbarzyńskich bombardowań Wietnamu w latach 1962-1971, amerykanie niszczyli dżunglę środkiem chemicznym "Orange Agent" zawierającym dioksynę TCDD, niszcząc świadomie środowisko. Do dnia dzisiejszego, są tam obecnie największe obszary skażone dioksynami. Lekarze wietnamscy stwierdzili u około 2 tysięcy byłych żołnierzy wiele objawów zatrucia.
Po zakończeniu nalotów urodziło się wiele dzieci z wadami np: bez mózgu.
Spośród 1241 byłych żołnierzy amerykańskich, którzy mieli do czynienia z "Orange Agent" stwierdzono wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe o 100%.

Badania kliniczne wykazały, że dioksyny działają silnie mutogennie, naruszając właściwą strukturę kodu genetycznego, rozmnażających się komórek żywych organizmów. Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej. Niebezpieczne dioksyny powstają jako uboczny produkt podczas produkcji: pestycydów, herbicydów.
Dioksyny powodują uszkodzenia płodu, dzieci rodzą się z wadami np: rozszczep kręgosłupa.

Podobnymi związkami są dibenzofurany, które niekiedy zalicza się do dioksyn. A oto rozwinięcie skrótów, które można spotkać w literaturze fachowej: polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany (PCDD – dioksyny, PCDF – furany) oraz inne chloroorganiczne zanieczyszczenia takie jak np. heksachlorobenzen (HCB) oraz polichlorowane bifenyle (PCB). Dla dibenzeodioksyny istnieje 75 możliwych kombinacji, a dla dibenzeofuranu 135,co w sumie daje 210 związków określanych dioksynami. Ze 75 dibenzeodioksyn 7 jest toksycznych, a ze 135 dibenzeofuranów trujących jest 10. Zdarza się także, że w wskutek braku informacji o mechanizmach toksycznego działania dioksyn porównuje się ich toksyczność do cyjanków, strychniny, kurary i innych silnych trucizn o działaniu natychmiastowym. Jest to porównanie niewłaściwe, wywołujące niepożądane emocje i z punktu widzenia aktualnych zdobyczy naukowych naganne, ponieważ dioksyny ujawniają się po dłuższym okresie czasu.

Dioksyny powstają głownie podczas niekontrolowanego spalania odpadów z gospodarstw domowych na otwartej przestrzeni lub w piecach domowych. Do odpadów przetworzonych, obciążonych dioksynami zaliczono osady ściekowe, komposty i zanieczyszczoną ziemię z terenów w pobliżu wysypisk z zakładów chemicznych. Nie kontrolowane procesy przetwarzania odpadów, a szczególnie ich spalanie w niewłaściwych warunkach stanowią wciąż podstawowe źródło dioksyn w środowisku. Ponadto proces składowania odpadów na przeznaczonych w tym celu wysypiskach, czy też kompostowanie organicznej części odpadów, a także spalanie odpadów i zachodzące podczas tego reakcje chemiczne są źródłem wielu substancji organicznych dostających się do atmosfery, wód gruntowych. Pozostają także na długie lata w glebie.

Podstawowym źródłem dioksyn w organizmie człowieka jest pożywienie, szczególnie zawierające tłuszcz zwierzęcy. Zawartość dioksyn w tłuszczach roślinnych jest zdecydowanie niższa, tak jak na przykład w przypadku oleju słonecznikowego. Kwestia dioksyn istotna jest w jadalnych częściach roślin narażonych na kontakt z zawierającym dioksyny pyłem zawartym w powietrzu atmosferycznym. Przykładem mogą być jadalne liście roślin takich jak kapusta lub sałata. Rośliny uprawiane na wolnym powietrzu w terenach zanieczyszczonych przemysłowo są stale narażone na opad pyłu z powietrza zawierającego dioksyny.

Szczególna uwaga zwrócona jest w ostatnich latach na problem dużej zawartości dioksyn w mleku ludzkim. Niemowlę karmione piersią, przy spożyciu 150 ml mleka o zawartości tłuszczu 3% przyjmuje w ciągu doby więcej dioksyn niż człowiek dorosły o wadze 80 kg przy typowej diecie. Wynika stąd, że niemowlę karmione piersią przyjmuje dziennie wraz z pożywieniem 30 – 50-krotnie większą dawkę dioksyn niż człowiek dorosły.

UWAGA! Pierwszym objawem zatrucia, jest bolesna wysypka alergiczna tzw. CHLORAKNE . Zapaleniowo-alergiczne zmiany skóry głównie na twarzy i rękach, nie reagują na antybiotyki, mogą utrzymywać się do 10 lat i pozostawiają głębokie blizny...

Udowodniono, że dioksyny oraz polichlorowane bifenyle mają bezpośredni wpływ na zakłócenie systemu endokrynnego wydzielania hormonów sterydowych, zwłaszcza progesteronu. Zakłócają one również replikację kodu genetycznego, także w rozmnażających się komórkach. Szczególne działanie w tym zakresie wykazują dioksyny. Efekt działania jest zależny od dawki i czasu ekspozycji na te substancje. Zawartość dioksyn w niektórych środkach spożywczych, może stanowić zagrożenie ich nadmiernej kumulacji w ludzkiej tkance tłuszczowej, czego efektem będzie wykazany w badaniach wpływ na zakłócenie wydzielania hormonów sterydowych, a w konsekwencji nawet bezpłodność. Dioksynom udowodniono ich działanie teratogenne (uszkadzają płód) oraz alergiczne. Udokumentowano również poważne przypadki alergii skórnych, tzw. chlorakna.

Aby określić poziom dioksyn w skażonym materiale wykonuje się próbki, które następnie poddawane są analizie. Próbki można pobierać z takich materiałów jak: geologiczne gleby, wody głębinowe i powierzchniowe, osady, w tym oznaczanie dioksyn w ściekach komunalnych i przemysłowych. Także próbki biologiczne. Wówczas prowadzi się badania mające na celu określenie miejsc najsilniejszej akumulacji PCDD i PCDF w tkance ludzkiej i tworzenia się komórek nowotworowych.

Problematyka dioksyn jest dziedziną rozwijającą się, wciąż prowadzone są badania. Tak naprawdę nie wiadomo do końca jakie skutki cywilizacyjne będą ona miały za 10, 20 i więcej lat. Niewątpliwie jest to temat kontrowersyjny i budzący obawy. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że dioksyny są najbardziej trującymi związkami, jakie człowiek otrzymał w wyniku syntezy.

Współczesne badania naukowe wraz z samą naturą i tu przychodzą Ci z pomocą  - oczyszczająca moc, silne działanie antytoksyczne nawet działające na dioksyny -  to składniki pokarmu ludzi XXI wieku - OCEAN 21

Źródło:
Czesława Rosik-Dulewska, Podstawy Gospodarki Odpadami, Warszawa 2005.
Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski, Wprowadzenie do Inżynierii i Ochrony Środowiska – 1 Ochrona Środowiska Naturalnego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2007. Adam Grochowalski, Dioksyny w spalinach ze spalarni i w żywności, Politechnika Krakowska.
>

egzotoksyna toksyczne białaka - jady wytwarzane przez obecnośc w organizmie paciorkowca lub gronkowca. Zjawisko to zwane jest tez wirulencją.

 

endobiont Mikro - organizm rośliny, który żyje w symbiozie z człowiekiem np.: racemosus Mucor Fresen, niger Aspergillus grzyba Tieghem, gronkowiec złocisty.
Niższe fazy mikrobów: protit, chondrit, są chorobotwórcze i terapeutycznie szkodliwe. Wyższe formy Endobiosis mogą dać patogenne podłoże albo "wyprodukować" choroby. Endobiosis przesiąkają w komórki krwi jak również w komórki tkanki.
Więcej na: www.gronkowiec.pl/endobionty.html 

 

 endobionts rozwój endobiontu nie chorobotwórczej formy mikro - organizmu do jego wyższych form chorobotwórczych endobions. Więcej na: www.gronkowiec.pl/endobionty.html 

 

fosforany składniki powodujące uzależnienie - współczesny nałogi, znajdują się w popularnych kolorowych napojach oraz wielu ogólnie dostępnych środków m.in. na zgagę. Fosforany powodują odwapnienie kości, chorobę kości zwana rozmiękczeniem oraz porażenie jelita cienkiego i zapalenie bezbateryjne jelit, a dalej zaburzenie naturalnej flory i rozwój grzybów chorobotwórczych.
fumonisyna  rakotwórcza toksyna patrz: fusarium ayenaceum
furany 

Furany i dioksyny to uproszczone nazwy pewnej grupy związków (organicznych) chlorowcopochodnych, których emisja do atmosfery oraz sposób powstawania rodzi społeczne kontrowersje. Poza jednym przypadkiem powstają one tylko i wyłącznie dzięki działalności człowieka. Istnieją na Ziemi w śladowych ilościach jako produkt spalania drewna. Pozostałe przypadki są efektem działalności ludzi.

Podobnymi związkami są dibenzofurany, które niekiedy zalicza się do dioksyn. A oto rozwinięcie skrótów, które można spotkać w literaturze fachowej: polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany (PCDD – dioksyny, PCDF – furany) oraz inne chloroorganiczne zanieczyszczenia takie jak np. heksachlorobenzen (HCB) oraz polichlorowane bifenyle (PCB). Dla dibenzeodioksyny istnieje 75 możliwych kombinacji, a dla dibenzeofuranu 135,co w sumie daje 210 związków określanych dioksynami. Ze 75 dibenzeodioksyn 7 jest toksycznych, a ze 135 dibenzeofuranów trujących jest 10. Zdarza się także, że w wskutek braku informacji o mechanizmach toksycznego działania dioksyn porównuje się ich toksyczność do cyjanków, strychniny, kurary i innych silnych trucizn o działaniu natychmiastowym. Jest to porównanie niewłaściwe, wywołujące niepożądane emocje i z punktu widzenia aktualnych zdobyczy naukowych naganne, ponieważ dioksyny ujawniają się po dłuższym okresie czasu.
Więcej - patrz dioksyny>>

fusarin rakotwórcza toksyna patrz: fusarium ayenaceum
fusarium ayenaceum grzyb wytwarzający moniliforminę, toksynę która może powodować zaburzenia czynności serca. 
Grzyb z rodzaju Fusarium (rodzina sierpaków) pasożytując na roślinach wytwarzających zearalon (wykazuje podobieństwo do żeńskiego hormonu płciowego) wywołuje niepłodność, wstręt do jedzenia. Fusarium wytwarza również toksyny: fusarin C i fumonisynę.
homeostaza

to zachowanie idealnego stanu równowagi organizmu oraz sprawnych mechanizmów adaptacyjnych do zmieniających się warunków życia. Zaburzenia homeostazy powodują zarówno czynniki zewnętrzne jak również wewnętrzne.
Czynniki zewnętrzne zaburzenia homeostazy:
skażenie środowiska naturalnego na które mamy niewielki wpływ.
Czynniki wewnętrzne zaburzenia homeostazy:
a/ niewłaściwe składniki pożywienia m.in.:
alergeny pokarmowe;
lektyny z pokarmów stosowanych wbrew  własnej naturalnej grupie krwi;
używki, alkohol, narkotyki, dym z papierosów   (również u biernych palaczy - dzieci)
b/ leki a szczególnie:
antybiotyki;
środki hormonalne, antykoncepcyjne;
c/ stres.

Naturalne produkty roślinne CaliVita  wyrównujące homeostazę w organizmie: Polinesian Noni, ParaProteX, Rhodiola Rosea, Spirulina, Nopalin, Garlic Caps oraz z innych składników naturalnych Bee Power, Shark Aids, Vital do grupy krwi, Full Spectrum, Green Care, Menopausal Formula, 

kwas elagonowy 

(ellagic acid) - antyoksydant o ostrym i gorzkim smaku. Zgaduje się w Smokerade oraz ParaProteX.

 

kwas salicylowy pseudoalergen uczulający powoduje  mikrokrwawienia na ściankach śluzówki żołądka  oraz porażenie jelita cienkiego, czyli zapalenie bezbateryjne jelita, a dalej zaburzenie naturalnej flory i rozwój grzybów chorobotwórczych. Jest niebezpieczny dla dzieci i nie powinno się go podawać w postaci aspiryny ani jej syntetycznych pochodnych. 

 

liofilizacja

suszenie sublimacyjne, stosowane do produktów termolabilnych, tzn. nieodpornych na ogrzewanie i pasteryzowanie np. żywności czy soków tak jak owoce Noni lub bakterie acidophine, w celu zabezpieczenia najcenniejszych składników leczniczych, ulegających zniszczeniu pod wpływem wyższej niż + 50 °C temperatury i pasteryzacji. Wśród liofilizowanych produktów CaliVita można wymienić  Polinesian Noni oraz AC Zymes. Wiecej na www.noni.com.pl/liofilizacja.html 

 

melatonina

melatonina, hormon, będący pochodną aminokwsową, wytwarzany w szyszynce, powodujący skupienie barwnika w melanoforach (komórkach barwnikowych... 

 

miogelozy stwardnienia osadzające się w mięśniach w obszarze ramion, mięśni trapezowych i ogólnie wokół górnej części kręgosłupa piersiowego, powstałe w wyniku rozpadu pasożytów, które nie zostały na czas "pożarte" przez fagocyty" i wyprowadzone z organizmu.

 

mykotoksyny toksyczne odchody bakterii i grzybów powodują zaburzenia czynności wątroby oraz mają wpływ na układ hormonalny zaburzając gospodarkę hormonalna i psychiczny powodują stany depresyjne łącznie z chorobami psychicznymi.  Więcej TUTAJ
ochratoksyna A rakotwórcza toksyna patrz: aspergillus ochraceus

 

prokalcytonina jest białkiem syntetyzowanym przez makrofagi i leukocyty, a jej poziom, stanowiący odzwierciedlenie stopnia aktywacji układu odpornościowego, znacząco wzrasta podczas infekcji bakteryjnych.
Wszyscy są zgodni, że konieczne jest ograniczenie stosowania antybiotyków, m.in. przez niepodawanie ich w przypadkach zakażeń wirusowych. I dlatego niezbędne staje się opracowanie szybkich metod diagnostycznych wykazujących bakteryjne bądź wirusowe pochodzenie infekcji. Według naukowców z University Hospital w Bazylei (Szwajcaria), testem takim może być oznaczanie stężenia prokalcytoniny we krwi pacjenta (Lancet 2004, 363: 600-607).
Pomiar zawartości prokalcytoniny we krwi pacjenta trwa zaledwie godzinę.
protit pierwotna rozwojowa forma każdego mikroba.

 

racemosus Mucor pierwotne i całkowicie nie - chorobotwórczych formach grzyba Fresen jako endobionty, żyją w plazmie krwi, w krwinkach czerwonych, leukocytach i we wszystkich innych płynach ciała i tkankach.
Reguluje nieaktywne jeszcze infekcje w organizmie, ma duży  wpływ na lepkości krwi i jest obecny w każdym procesie krzepnięcia krwi. 
Rozwój do wyższych form endobionts może zostać rozpoznany jako niepokojący i zaburzać normalne funkcje organizmu na przykład: bóle głowy, wysokie albo niskie ciśnienie krwi, niedyspozycja, zmęczenie, brak apetytu, zła cera, nalot na języku i przykry zapachu z ust, rany w ustach, owrzodzenia, szorstkość, katar, szum w uszach, biegunka, redukcji widzenia i słuchu, depresja, słabość w koncentracji albo utrata pamięci. W późniejszym rozwoju mikroba powoduje on masywnych degenerację i zwiększenie  chorób krwi ( Thrombosis, Emboli), Apoplexia ( naczyniowo-mózgowe wypadki) albo nawet ataki serca, zakrzepowe zapalenie żył, skrzepy, zatory płucne lub w mózgu, niewydolność krążenia tętniczego,  zaburzenie ilości płytek krwi, , zaburzenia krwiobiegu w tętnicach mózgu, nerek, oka czy paluch powodujące zgorzel i amputacje palucha a nawet części kończyny, wrzody na kości i tp, co bywa szczególnie groźne w chorobach metabolicznych m.in. w cukrzycy. Jest częstym gościem w patologii przebiegu menstruacji i skrzepów.

 

serotonina

hormon tkankowy, pochodna tryptofanu. Jest wydzielana przez błonę śluzową jelit oraz neuroprzekaźnikiem w neuronach mózgowych.
W tkankach obwodowych zwęża naczynia krwionośne i powoduje skurcz mięśni gładkich macicy i przewodu pokarmowego. Metylowe pochodne serotoniny mają działanie halucynogenne (omamy). Rozkład serotoniny jest katalizowany przez monoaminooksydazę (MAO).
Serotonina ma wpływ na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy np.: działa przeciwdepresyjnie (depresja), jest odpowiedzialna za sen fizjologiczny.

 

standaryzacja

pozwala na dosyć dokładne określenie ilości substancji czynnych w jednej kapsułce i komponowanie mieszanek kilku ziół naraz.
Dla przykładu Protect 4 Life w dystrybucji firmy CaliVita to zestaw antyoksydantów z 50 mg standaryzowanego ekstraktu miłorzębu japońskiego, zawierającego 24% flavonoglycosides - oznacza to najlepszą jakość produktów z miłorzębu japońskiego jak podają naukowcy.

symplasty Zróżnicowana forma konglomeratów do bezkształtnych kuli.
synergizm

wzajemne działanie wielu związków biologicznie czynnych zawartych w ekstraktach roślin oznaczających się działaniem terapeutycznym np. wśród produktów CaliVita w ParaProteX, XenaForm, C Plus, Vitalizer, VitalMen, VitalWomen, Protect, Super Co Q10, Smokerade, Driverade itp. >>> Więcej>>>

 

teobromina alergizująca toksyna występująca w ziarnach kakaowych a zatem również w czekoladzie.

 

ustiliago maydes grzyb ten jeśli występuje w paszy, jest przyczyna poronień u bydła, może również powodować podobne przypadki u ludzi jak również powoduje: krwawienie, łamliwość paznokci, łysienie, łojotok i krostki na skórze głowy.
 

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.