Strona domowa Gronkowiec O Paraprotex' ie Grzybica Kontakt z nami
 
Szukaj w serwisie:
 

Subskrypcja
Tu wpisz swój e-mail


 

Dowiedz się więcej o subskrypcji informacji od nas

 
 
   

Inne hity firmy CaliVita International

 

 
 
 
  Zrób przysługę znajomym potrzebującym pomocy  
 
 
   

Odwiedź witrynę o Noni - SUPER

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Blog renatazarzycka.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne & hosting IHE

 
 
 

.

    Gronkowce     Bakterie  Przetrwanie     Gronkowiec złocisty    Wirulencja 
Zakażenie    Autoszczepionka    Antybiotyki    Immunologia Probiotyki Dieta 
 Leki farmakologiczne  Medycyna naturalna Fitoterapia    S.O.S.   subskrypcja
 ZENTHONIC
Toksyny Pasożyty   Słownik  Sonda   Komentarz  Noni
 Śmiertelna bakteria  
Klub CaliVita - najniższe ceny suplementów Sklep Internetowy

SŁOWNIK - znaczenie nowych wyrazów w medycynie i żywieniu


Skażenia -> Mikotoksyny ->  AFLATOKSYNA (ang. aflatoxin)
 

 Pleśnie wytwarzają bardzo toksyczne substancje - jedne z najsilniejszych znanych trucizn. Należy do nich aflatoksyna, którą wytwarzają Aspergillus i Penicillium. Od czasu odkrycia aflatoksyn we wczesnych latach 60 XX wieku, wielokrotnie donoszono o występowaniu różnych mikotoksyn w żywności i paszach.

Aflatoskyny (ang. aflatoxin) wytwarzane są przez rozmaite, choć nie wszystkie pleśnie. Stwierdzono np., że  Aspargillus flavus,  Aspargillus parasiticus, Aspragillus niger atakują często orzeszki arachidowe, wytwarzając potężnie rakotwórczą aflatoksynę.

aflatoksyna B2; C17H14O6; silnie muta- i teratogenna,
 rozkłada się dopiero w ok. 300°C

Działanie aflatoksyny zostało dokładnie przebadane. Wiele testów przeprowadzonych przez naukowców m.in. biochemika dr H. R. Clark, potwierdzają obecność aflatoksyny w organizmie osób chorych na raka. "Mogła się nagromadzić, ponieważ organizm nie zdołał zneutralizować jej dostarczenie szybko" - jak  pisze dr Clark w swojej książce "Kuracja życia".

Testy dr H.R.Clark potwierdzają obecność aflatoksyny w wielu przypadkach raka, w chorobach wątroby, a szczególnie w przypadku jej obumierania i marskości. Z doświadczeń dr J.Jonas wynika, iż 0,01mg tej substancji zaaplikowane trzem szczurom, niezawodnie wywoła u nich w ciągu roku raka wątroby. Nie ma dzisiaj wątpliwości, że niektóre mikotoksyny są nadal przyczyną chorób, cierpień a nawet śmierci, szczególnie w rozwijających się krajach tropikalnych i subtropikalnych.

Jeden z ostatnio opisanych wypadków miał miejsce w 1988 roku w Malezji, podczas chińskiego Festiwalu Dziewięciu Bóstw Cesarskich (Chinesee Festival of the Nine-Emperor Gods), gdzie jak mocno podejrzewano, zanieczyszczony aflatoksynami makaron spowodował śmierci trzynaściorga dzieci spośród czterdziestu pięciu ofiar zatrucia.

Chociaż tak ostre efekty toksyczne są obserwowane tylko wyjątkowo, długotrwałe narażenie na niskie stężenia poszczególnych mikotoksyn może powodować różne choroby przewlekłe
jak np. nowotwory wątroby i nowotwór nerek. Dlatego zasadnicze znaczenie ma ustalenie, które mikotoksyny oraz jak często i w jakich ilościach występują naturalnie.

Zanieczyszczenie mikotoksynami żywności i pasz w bardzo wysokim stopniu zależy od warunków środowiska, które umożliwiają wzrost pleśni i powstawanie mikotoksyn. Produkty rolne mogą ulec zanieczyszczeniu w każdym momencie, począwszy od rozwoju rośliny na polu, poprzez zbiór, jak też w trakcie obróbki, przechowywania i transportu gotowego artykułu. Ponieważ na każdym z tych etapów skład flory grzybowej jest różny, w wyniku zaniedbań podczas produkcji, obróbki i przechowywania produkt może zostać zanieczyszczony różnymi mikotoksynami.

Aflatoksyna jest silną toksyną mutująca komórki. Będąc silnym alergenem powoduje alergię. Zobacz więcej - alergeny>>.

Aby powstały mikotoksyny musi dojść do zakażenia żywności pleśniami, ale nie zawsze zapleśniała żywność zawiera mikotoksyny. I na odwrót, fakt, że produkty rolne zawierają niewiele pleśni nie oznacza, że są wolne od mikotoksyn. Wiele toksyn jest niewrażliwych na obróbkę cieplną, w wyniku czego są stabilne w przeciętnych warunkach stosowanych podczas gotowania i przygotowywania żywności, dlatego mogą pozostawać w produkcie długo po zniknięciu pleśni.

Aspergillus - kropidlaki w rolnictwie

Aspergillus jest powszechna na kulturach zbożowych i agarowych oraz przy sporządzaniu kompostu. Pleśń ta znajdowana prawie na każdym organicznym substracie. Aspergillus preferuje neutralne lub odrobinę zasadowe pH. Kontaminant ten często występuje w środowisku, w którym do przechowywania kompostu wykorzystuje się drewniane tacki i półki. Gatunki Aspergillus różnią się kolorem, od żółtego poprzez zieleń do czerni. Najczęściej gatunki Aspergillus są zielonkawe i podobne do Penicillium.

¨   Aspergillus niger jak wskazuje nazwa, jest czarny;
¨  Aspergillus flavus jest żółty;
¨  Aspergillus clavatus jest niebiesko- zielony;
¨  Aspergillus fumigatus jest szaro zielony;
¨ Aspergillus veriscolor wykazuje urozmaicone ubarwienie (zielonkawe, różowawe, żółtawe).

Pleśni te, jak wiele innych, zmieniają kolor i wygląd w zależności od medium na którym występują. Kilka gatunków jest termofilicznych. Niektóre gatunki Aspergillus są toksyczne.
Aspergillus flavus - kropidlak żółty do żółtawo zielonego, produkuje śmiertelne aflatoksyny. A. flavus atakuje nasiona bawełny, orzechy ziemne i inne bogate w olej nasiona przechowywane w gorących, wilgotnych warunkach. Zobacz więcej - klątwa Tutenchamona>>

Z odkrytych do tej pory, biologicznie produkowanych toksyn, aflatoksyny są najbardziej zasobne w hepatokarcynogeny (składniki rakotwórcze). Toksyczność tych gatunków była w dużej mierze nieznana, aż w 1960 roku w Wielkiej Brytanii z powodu tajemniczej epidemii zdechło 100.000 indyków.
Jako że A. flavus rośnie praktycznie na każdym rodzaju zbóż, jest poważnym problemem wśród producentów grzybni. Podstawowym obowiązkiem kierowników i pracowników farm grzybowych jest ostrożne obchodzenie się z wszelkiego rodzaju pleśniami, w szczególności dotyczy to gatunków Aspergillus.
Aspergillus fumigatus i Aspergillus niger dwa termotolerujące mezofile, w skoncentrowanych ilościach są patogenem również dla człowieka. Wywołują przypadłość o nazwie aspergilioza (aspergilliosis) lub "choroba płuc pracowników farm grzybowych". Najczęstszym źródłem Aspergillus fumigatus jest zużyty kompost.
 

ODKRYCIE AFLATOKSYNY
 

W 1960 więcej niż 100,000 młodych indyków na hodowlach drobiu w Anglii zdechło w trakcie kilku miesięcy od jakiejś nowej choroby, która została określona choroba "Turkey X". Wkrótce okazało się, że choroba nie  ograniczyła się tylko do indyków. Kaczuszki i młode bażanty też zostały dotknięte wysoką śmiertelnością.

Dokładny przegląd tych przypadków pokazał, że zwierzęta te żywione były orzeszkami Brazylijskimi. Intensywne śledztwo podejrzanego orzechowego posiłku zostało przedsięwzięte. Szybko został znaleziony sprawca - ten orzechowy posiłek był wysoce toksyczny dla drobiu i kaczuszek z symptomami typowymi dla choroby "Turkey X" .

Hipoteza doświadczeń z 1960 r. dotyczyła natury toksyny sugerowanej, jako pochodzącej od pleśni. Faktycznie wynika badań z 1961 dowiodły, iż sprawcą wyprodukowania toksyny, okazał się grzyb Aspergillus flavus, a toksyna ta została nazwana Aflatoxin od nazwy początkowych liter grzyba (A. flavis  --> Afla).

To odkrycie doprowadziło do rosnącej świadomości potencjalnych przypadków tych substancji jako środków zanieczyszczających pożywienie dla ludzi i karmę dla zwierząt - groźne zanieczyszczenie powodujące choroby, a nawet śmierci ludzi i zwierząt.

Aflatoxins to toksyczne metabolity wyprodukowane przez grzyb o nazwie kropidlak żółty w jedzeniu lub na jedzeniu, którym pasożyty te żywią się.

Aflatoksyny są jednymi z najlepiej znanych i najsilniej działających mikotoksyn na świecie. Łączy się je z różnymi chorobami, których przyczyną jest zatrucie aflatoksynami, żywego inwentarzu, domowych zwierząt i ludzi.
Obszar aflatoksyn ma swój wpływ dzięki pewnym środowiskowym czynnikom - zasięg zanieczyszczenia zmieniać się może z geograficznym miejscem, rolniczymi i agronomicznymi praktykami i podatnością towarów do odnoszącego się do grzybów ataku podczas przednówka, przechowywania składowanie i okresy przetwarzania.
Z tego też powodu, aflatoksyny   wymienia się w składzie możliwości jako broń chemiczna i związane z nią zagrożenia. Ponieważ jest zrozumiałe, że absolutne bezpieczeństwo nigdy nie jest osiągalne, wiele krajów usiłowało ograniczyć obecność aflatoksyn przez narzucanie rozporządzeń,  nadzorujących ograniczenia na towarach zamierzonych dla użycia jako pożywienie.

Aflatoksyny otrzymały większą uwagę niż inne mikotoksyny z powodu ich zademonstrowanego potężnego rakotwórczego działania u podatnych zwierzętach laboratorium i ich dotkliwych toksykologiczny skutkach w ludziach.

Aflatoksyna, obok hormonalnych środków oraz środków antykoncepcyjnych,  oficjalnie została uznana za rakotwórczą, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA (Dz. U. Nr 121, poz. 571) z dnia 11 września 1996 r. 
Lista środków rakotwórczych tutaj

 

PODEJRZEWANA ŻYWNOŚĆ O NAJWIĘKSZE ZANIECZYSZCZENIE

Aflatoksyny często zdarzają się w zbiorach zbóż. Aflatoksyny są też dostrzegane czasami w mleku, serze, fistaszkach - orzeszkach ziemnych tzw. arachidach, cottonseed (nasienie bawełny), orzechach, orzechy kokosowe, migdałach, figach, kukurydza, w zbożu, przyprawach i innym pożywieniu szczególnie w wilgotnych rejonach tropikalnych.

Mleko, jajka i produkty z mięsa czasami są zanieczyszczone z powodu zwierzęcej konsumpcji paszy zanieczyszczonej aflatoksyną.

Jednakże, towary z najwyższym ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksyny są zbożem, migdałami, orzeszkami ziemnymi i cottonseed.

Aflatoksyna uważana jest za substancję o działaniu mutagennym i rakotwórczym, a przez to za jedną z przyczyn pierwotnego raka wątroby, zwłaszcza u tych osób, które przeszły wirusowe zapalenie wątroby typu B.

<- Skażenia <- Mikotoksyny <- AFLATOKSYNA

*****************

Wpisz się do bezpłatnej SUBskrypcji
- zawiadomimy Cię o nowościach w naszym serwisie.

Zobacz nasze opracowanie  NEWSLETTER na temat grzybów w organizmie   TUTAJ

Jeśli masz problem - pomożemy Ci w jego rozwiązaniu
napisz do nas - Kontakt

 


© Copyright 2003 by R&P Zarzyccy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Optymalizowano dla MS Internet Explorer 5.0 i rozdzielczości 1024 x 768    PL ISO 8859-2

   Wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i będzie ścigane z całą surowoscią polskiego i europejskiego prawa.

 

Aflatokyna, aflatoksyny, aflatoksyna, skażenia, zanieczyszczenia środowiska, toksyny, solwenty, orzeszki ziemne, rak, nowotwory, cukrzyca insulinozależna, insulino niezależna insulino zależna typ I i typ II, calivita, padaczka, ADHD, nadpobudliwośc, nadwrażliwość